Proběhlo první jednání pracovní skupiny k ekonomicky náročnějším variantám zdravotních služeb

Vytvořeno: 26. 7. 2012 Poslední aktualizace: 26. 7. 2012

Dne 24. 7. 2012 proběhlo první jednání Pracovní skupiny pro posouzení návrhů na ekonomicky náročnější variantu zdravotních služeb. 

Posláním pracovní skupiny je artikulace společenských, etických a odborných aspektů stanovování ekonomicky náročnější varianty zdravotních služeb a posouzení, u kterých výkonů má být umožněna volba ekonomicky náročnější varianty.
 
Do pracovní skupiny byli přizvání zástupci následujících organizací:
 
1.     Česká lékařská komora
2.     Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
3.     Svaz zdravotních pojišťoven ČR
4.     Českomoravská konfederace odborových svazů
5.     Asociace nemocnic ČR
6.     Koalice pro zdraví
7.     Zmocněnec vlády pro lidská práva
8.     Veřejný ochránce práv
9.     Ekumenická rada církví
10.   Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění
11.   Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči
12.   Etická komise MZ ČR
13.   Česká asociace pojišťoven
 
Dále se jednání pracovní skupiny bude vždy účastnit zástupce odborné společnosti navrhující ekonomicky náročnější variantu služeb a zástupci pacientských organizací, jichž se nová ekonomicky náročnější varianta zdravotních služeb týká.
 
Pracovní skupina se schází podle potřeby. Z jednání pracovní skupiny bude vždy pořízen zápis a ten bude vždy v rámci snahy o co možná největší transparentnost celého procesu zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
 
Příští jednání pracovní skupiny je plánováno na 4. 9. 2012 ve 14.00 hodin v budově Ministerstva zdravotnictví. Na tomto jednání se již budou probírat konkrétní návrhy odborných společností na rozšíření nabídky ekonomicky náročnějších variant.
 
V přílohách naleznete dopis, kterým byly osloveny organizace jmenující členy pracovní skupiny, i dopis odborným společnostem vyzývající k návrhům nových ekonomicky náročnějších variant. Dále jsou přiloženy formuláře pro specifikaci podstaty nových návrhů, citace § 13 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, který ekonomicky náročnější variantu zdravotních služeb upravuje a zápis z prvního jednání pracovní skupiny.

Přílohy