Přítomnost ftalátů v tzv. pletacích gumičkách prokázána nebyla

Vytvořeno: 16. 9. 2014 Poslední aktualizace: 16. 9. 2014

Na základě informací o možném výskytu ftalátů v populárních „pletacích gumičkách“ byla orgány ochrany veřejného zdraví zahájena kontrola tohoto druhu výrobku v tržní síti.

Hygienici shromáždili různé typy balení (jednobarevných, směs barev) o různé velikosti na prodejních místech po celé území České republiky. Při té příležitosti bylo odebráno cca 20 vzorků, které byly zaslány k laboratorní analýze. V první fázi probíhá identifikace materiálu, ze kterého se gumičky vyrábějí. Na základě laboratorních analýz byl potvrzen předpoklad, že pletací gumičky jsou vyráběny z pryže (kopolymer styren butadien, syntetický elastomer), a přítomnost ftalátů nebyla prokázána.

Součástí většiny balení jsou součástky ve tvaru S z tvrdého plastu, které byly analyzovány separátně, a jako materiál byl potvrzen polystyren, a přítomnost ftalátů nebyla prokázána ani v tomto materiálu.

V současné době laboratorní analýzy odebraných vzorků pletacích gumiček pokračují, probíhá stanovení obsahu těžkých kovů (olovo, kadmium, šestimocný chrom). Některými provozovateli byly ale již analýzy z akreditované laboratoře, které přítomnost těžkých kovů v pletacích gumičkách nepotvrzují.

Na základě dosavadního stavu šetření a provedených analýz nelze výrobky – pletací gumičky – hodnotit jako nebezpečné a potvrdit tak dosavadní informace v některých médiích.