Prioritní oblasti Partnerství

Vytvořeno: 14. 8. 2012 Poslední aktualizace: 14. 8. 2012

Prioritní oblasti Partnerství popisuje tzv. Strategický prováděcí plán a provozní plán z roku 2011 (k dispozici pouze v anglickém jazyce).

Strategický prováděcí plán se soustřeďuje na činnosti ve třech pilířích (prevence, screening a včasná diagnóza; péče a léčba; a aktivní stárnutí a nezávislý život), v rámci nichž stanoví prioritní oblasti a konkrétní činnosti. Tyto tematické pilíře jsou dále doplněny o soubor průřezových priorit jako jsou rámcové podmínky, poznatky a financování.

1. pilíř: prevence, vyšetření a včasná diagnóza

 • prioritní oblasti:
  • zdravotní gramotnost, posílení postavení pacienta, etika a programy dodržování plánů léčby, používání inovativních nástrojů a služeb
  • individualizovaná péče o zdraví
  • prevence a včasná diagnóza zhoršujících se fyzických i kognitivních funkcí u starších lidí
 • konkrétní činnosti:
  • identifikace inovativních řešení pro zajištění lepšího dodržování plánů léčby na regionální úrovni
  • nacházení inovativních řešení, jak lépe pečovat o vlastní zdraví a jak předcházet úrazům starších lidí
  • pomoc při prevenci zhoršování funkcí a prevenci tělesné slabosti v důsledku stárnutí

2. pilíř: péče a léčba

 • prioritní oblasti:
  • budování kapacit a možnost přenosu úspěšných systémů integrované péče založených na inovativních nástrojích a službách
 • konkrétní činnosti:
  • propagace modelů integrované péče o chronicky nemocné včetně využívání sledování stavu pacientů na dálku na regionální úrovni

3. pilíř: aktivní stárnutí a nezávislý život

 • prioritní oblasti
  • prodloužení aktivního a nezávislého života prostřednictvím různých a individualizovaných řešení
 • konkrétní činnosti:
  • vývoj řešení informačních a komunikačních technologií, které by starším lidem pomohly zůstat déle samostatnými, aktivnějšími a pohyblivými

Horizontální prioritou je tzv. Tématická burza, která by měla podpořit zavádění inovací pro přístupné budovy, města a prostředí přátelské ke starším osobám.