Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Přidělení finančních prostředků – výsledky

Vytvořeno: 27. 3. 2017 Poslední aktualizace: 27. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2017 v rámci dotačního programu „Protidrogová politka MZ“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

Přílohy