Přidělení finančních prostředků – výsledky

Vytvořeno: 30. 5. 2019 Poslední aktualizace: 30. 5. 2019

 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2019 v rámci dotačního programu „Protidrogová politka MZ.“ Výše přidělených finančních prostředků k jednotlivým projektům je uvedena v přiložené tabulce.Dále byly z přidělených finančních prostředků ve výši 8,3 mil. Kč podpořeny projekty přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví.

 

Přílohy