Přidělení finančních prostředků – výsledky

Vytvořeno: 3. 4. 2018 Poslední aktualizace: 3. 4. 2018

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu „Protidrogová politka MZ“, jak uvedeno v tabulce v příloze.

Přílohy