Přidělení finančních prostředků – výsledky 2. kola

Vytvořeno: 31. 7. 2017 Poslední aktualizace: 31. 7. 2017

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2017 v rámci dotačního programu „Protidrogová politka MZ – 2. kolo“, schválené částky jsou k jednotlivým projektům uvedeny níže v přiložené tabulce.

Přílohy