Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Prezidentkou evropského poradního panelu pro dekubity (EPUAP) byla zvolena prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Vytvořeno: 20. 9. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Ve dnech 14. – 16. 9. 2022 proběhlo 22. výroční zasedání evropského poradního panelu pro dekubity EPUAP 2022.  Významnou událostí bylo zvolení prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D., prezidentkou EPUAP na další období.

Je to velmi významná událost pro Českou republiku, odborníky a všechny, kteří se problematikou prevence a léčby dekubitů zabývají.  

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!