Prezentace výstupů pracovních skupin podílejících se na tvorbě Národní strategie elektronického zdravotnictví

Vytvořeno: 28. 6. 2016 Poslední aktualizace: 28. 6. 2016

Dne 16. 6. 2016 proběhla v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích neveřejná prezentace výstupů jednotlivých pracovních skupin podílejících se na tvorbě Národní strategie elektronického zdravotnictví (NSeZ). V auditoriu se sešli členové pracovních skupin, zástupci MZ, MPSV, MV a dalších organizací. Na úvod za odvedenou práci poděkovala všem zúčastněným gestorka projektu Lenka Melicharová Ptáčková, a zejména vyzdvihla zásluhy spiritus movens celé aktivity – Martina Zemana a Jiřího Boreje. V úvodní přednášce představil Jiří Borej proces vzniku NSeZ a po něm pokračovaly prezentace předsedů jednotlivých pracovních skupin (PS). Hynka Kružíka za Pracovní skupinu Elektronická preskripce, Jiřího Boreje za Pracovní skupinu Registry ve zdravotnictví a elektronická identita, Martina Zemana za Pracovní skupiny Elektronická zdravotnická dokumentace a Standardy, Martina Doležala za Pracovní skupinu Telemedicína a mHealth a Pavla Vepřeka za Pracovní skupinu Portál elektronického zdravotnictví. Setkání uzavřela panelová diskuze nad výstupy všech pracovních skupin a představení dalších plánovaných kroků. Po konstatování, že elektronické zdravotnictví je klíčem ke zlepšení kvality a efektivity zdravotnictví, zejména v péči o chronické pacienty, se necelá osmdesátka účastníků, spolutvůrců strategie, rozešla plna očekávání dalšího vývoje.   

MUDr. Pavel Vepřek

 

Přílohy