Přepis tiskové konference dne 9. 10. 2023

Vytvořeno: 9. 10. 2023 Poslední aktualizace: 17. 10. 2023

Ondřej Jakob, tiskový mluvčí
Dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví k výsledkům ročního jednání mezi Ministerstvem, pacientskými organizacemi a asociacemi pojišťoven a bank k zajištění lepšího přístupu vyléčených, zejména onkologických pacientů, k finančním službám. Hovořit k vám bude ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, vrchní ředitel Ministerstva Radek Policar, Michaela Tůmová, členka výboru Hlasu onkologických pacientů a Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů. Poprosím o úvodní slovo pana ministra.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví 
Ještě jednou hezký den, dámy a pánové. Před chvilkou na Ministerstvu zdravotnictví skončil kulatý stůl, kdy jsme završili významnou etapu debaty ohledně pacientů, finančních institucí a možnosti, řekněme, být zapomenut. Z debat s kolegy z Evropské unie, účastnil se Luděk Niedermayer, nejen s ministry zdravotnictví, ale také zástupci pacientských organizací nebo odborných společností. Tato záležitost je dnes celosvětové téma a Česká republika patří mezi první z evropských států, které se rozhodly toto téma brát velmi vážně a přinést zlepšení podmínek pro pacienty. Moje celoživotní zkušenost jako lékaře je podporující tuto myšlenku, a proto jsem dělal všechno pro to, abychom co nejrychleji dospěli k nějakému závěru, a to jsme dospěli a jsem velmi rád. Je skvělé, že se nám podařilo na základě zájmu všech zúčastněných vést debatu s pacienty, pojišťovnami, bankami a přinést do ní klíčová data, která Ministerstvo má. A dosáhnout tak toho, že celá řada vyléčených pacientů bude mít velmi brzy dobré podmínky, například pro sjednání pojištění. Tady je třeba poděkovat za dlouholetou práci ÚZIS, profesoru Duškovi. Protože se ukazuje, jak je výhodné, že ta data jsou opravdu na jednom místě, jsou propojena. Že umíme na základě evidence-based, na základě skutečně tvrdých dat dokladovat a dokumentovat, že lze zapomenout na diagnózu pacienta při vyjednávání smluvních vztahů a že je to správná cesta. Proto jsem nesmírně rád, že pokračujeme v tomto úsilí a že teď dáváme dohromady i data s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Budu to stále dokola opakovat, že to považuji za naprosto klíčovou záležitost. Chtěl bych za to úsilí všem zúčastněným poděkovat, a opravdu mám z toho dobrý pocit, mám velkou radost z toho výsledku. Nejen jako ministr zdravotnictví a nejen proto, že zdrojem dat byl ÚZIS, naše zařízení, ale také proto, že jsem lékař a jsem rád, že mohu tuto zprávu říci našim pacientům. Domnívám se, že se skutečně jedná o klíčový krok, který zlepší podmínky pro řadu občanů v České republice, a jsem tomu velmi rád.

Ondřej Jakob
Nyní poprosím vrchního ředitele pro legislativu a právo Radka Policara.

Radek Policar
Dobré poledne, vážené dámy, vážení pánové. Já bych rád stručně shrnul naše společné úsilí v posledním roce, které sice dnes dospělo k významnému milníku, ale rozhodně nekončí. Loni v červnu se v Brně odehrálo diskusní fórum, na kterém jsme se věnovali do té doby v českém kontextu nepříliš diskutovanému tématu. Z průzkumů mezi zástupci pacientských organizací se ukázalo, že pacienti, kteří jsou po úspěšném vyléčení, zejména ale nejen onkologických onemocnění se setkávají s něčím, co popisovali jako nerovnost v přístupu k finančním produktům. Tohoto diskusního fóra se účastnili jak zástupci pacientů, tak zástupci finančních institucí a Ministerstva zdravotnictví a v jeho závěru jsme se všichni dohodli, že to je téma, kterému se chceme věnovat a chceme ho posunout ve prospěch pacientů. V posledním roce jsme potom na řadě setkání diskutovali jednak, s jakými problémy se pacienti setkávají a jak by s jejich řešením mohly pomoci finanční instituce a velmi důkladně jsme se věnovali tomu, že díky kvalitnímu a rozsáhlému sběru dat v Národním zdravotnickém informačním systému, jak už dnes zaznělo, jsme schopni na tvrdých datech doložit, že v případě velkého množství pacientů vyléčených z onkologických onemocnění je po určité době několika let minimální až zanedbatelné riziko návratu jejich onemocnění, v těchto případech tedy nedává smysl, aby finanční instituce v rámci svých úvah o sjednání smlouvy s daným člověkem či v rámci posouzení rizik přihlíželi k jeho minulému onemocnění. Takovému přístupu se někdy říká právo být zapomenut a některé evropské státy zvažují zakotvení takového práva v právních řádech. Máme tu debatu dokonce i na úrovni Evropské unie. My jsme se nyní v rámci naší diskuse mezi pacienty, pojišťovnami a Ministerstvem dohodli, že není nezbytné měnit zákony, neboť jsme schopni k témuž cíli dospět na základě dohody zúčastněných, což vám blíže popíší moji milí kolegové z diskuse v posledním roce.

Ondřej Jakob
Poprosím nyní Jana Matouška, ředitele asociace pojišťoven a kanceláře pojistitelů.

Jan Matoušek
Dobrý den, pane ministře, dámy a pánové. Moc děkuji za pozvání na tuto tiskovou konferenci. Především patří moje poděkování Ministerstvu zdravotnictví a ÚZISu za tu novou, v podstatě v českých poměrech zcela unikátní studii onkologických onemocnění a pacientských dat, která vyplývají z této studie, která nám pojišťovnám umožní, abychom významně přesněji na základě těchto dat hodnotili právě rizikovost onkologických pacientů. Pojišťovny samozřejmě v rámci poskytování životního pojištění hodnotit rizika musí. Ale tato studie nám umožní vydat samoregulační plošné doporučení na to, aby pojišťovny převážnou většinu onkologických diagnóz přestaly po sedmi letech zohledňovat, protože rizikovost toho pacienta v tu chvíli už je nízká. Součástí naší samoregulace musí být ale i porozumění tomu, proč mají občas klienti potíže s přístupem k životnímu pojištění, které potřebují pro to, aby například dosáhli v bance na hypoteční nebo spotřebitelský úvěr. A dost často je to také neinformovanost nebo obavy do pojišťovny jít, protože se automaticky domnívají, že jako vyléčení onkologičtí pacienti stejně takové pojištění nezískají. Není to pravda. Ale pomůžeme informovanosti pacientů ve společné diskusi a společnými opatřeními s pacientskými organizacemi. Například tím, že vytvoříme společný rozcestník onkologických onemocnění na webu naší asociace, kde si každý zájemce o pojištění bude moci ověřit, zda ta jeho diagnóza po sedmi letech už je zapomenutelná. Nebo v mnoha případech ta data ukazují, že tomu bude moci být i po kratším období. Samozřejmě u některých závažných onkologických onemocnění to bude například po desetiletém časovém období. Vytvoříme také speciální komunikační kanály pro pacientské organizace tak, aby mohly s pojišťovnami vést posílený dialog k tomu, aby byly schopny řešit problémy svých členů. Pro nás je to velmi cenná debata, protože nám dává zpětnou vazbu, umožní nám poskytování životního pojištění pro tyto účely zlepšit. A předpokládáme, že taková debata neustane. Že budeme naše samoregulační opatření, která mimochodem jdou v řadě bodů nad rámec navržené evropské regulace. Takže budeme schopni s pacientskými organizacemi a s Ministerstvem zdravotnictví vyhodnocovat, vracet se k nim, říkat si, jestli fungují a případně je upravovat. Moc děkuji za pozornost.

Ondřej Jakob
A nyní poprosím paní Michaelu Tůmovou z výboru Hlasu onkologických pacientů.

Michaela Tůmová
Na mně už je za Hlas onkologických pacientů a vůbec pacientské organizace, které se v onkologii pohybují, poděkovat. Poděkovat jednak Ministerstvu, že nám pomohlo debatu otevřít. Poděkovat ÚZISu, protože ta data, která dodal, byla zajímavá pro nás i pro naši další práci, ale usnadnilo to i celý proces dostat do života. Poděkovat asociaci pojišťoven, a to, že jsme si společně sedli k pracovnímu stolu, je velký posun. A pro nás je to velká vzpruha v tom, že jsme přizváváni k podobným jednáním právě jako pacientské organizace. To, že asociace pojišťoven šla ještě nad rámec ostatních zemí, které právo na zapomenutí přijaly, je pro nás velká radost. A také to, že jsme nemuseli jít legislativním procesem, který by byl zdlouhavý, ale je to formou samoregulace. Takže za mě veliký dík a těšíme se, jak to bude fungovat. Proces je to živý, dohodli jsme se na další spolupráci tak, jak se onkologie a léčba v ní vyvíjí. Takže se dál budeme bavit o ještě větším zpřístupnění. Děkuji moc za onkologické pacienty, že tady teď mohu být, a za to, na čem jsme se dohodli. Děkuji moc.