Přepis tiskové konference dne 8. 9. 2023

Vytvořeno: 8. 9. 2023 Poslední aktualizace: 17. 10. 2023

Ondřej Jakob, tiskový mluvčí
V první části bychom se věnovali gastroenterologickým záležitostem a lékům, ve druhé části potom penicilinu a antibiotikům. Takže na úvod první části bych poprosil pana ministra o úvodní slovo. Děkuji.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Tak ještě jednou krásný den, dámy a pánové, a předem přeji krásné sváteční dny, které nás čekají. My budeme v těchto tiskových konferencích, tak jak jsem slíbil, pokračovat pravidelně, doufám, že každý týden. My bychom chtěli opravdu seznamovat veřejnost vaším prostřednictvím s fakty, která jsou ověřena, fakty, která vám budou říkat odborníci, kteří za tato fakta ručí. V té první části bych chtěl, abychom vás seznámili, jaká je situace s preparáty gastroenterologickými, kdy ten jeden byl v médiích velmi často skloňován, a proto jsem požádal předsedu gastroenterologické společnosti a další kolegy, aby vám vysvětlili a vysvětlili vaším prostřednictvím především čtenářům, protože vy to víte, ale je potřeba, aby ty informace zaznívaly jasně a srozumitelně, kde jsou jaké hranice těch preparátů, které preparáty jsou použitelné. Já chci říct, že v České republice za celou tu dobu nedošlo k ohrožení žádného lidského života tím, že by chyběl jakýkoli preparát, a týká se to samozřejmě i těch gastroenterologických.

Ondřej Jakob
Já bych nyní poprosil pana docenta Tachecího, předsedu České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Ilja Tachecí, předseda ČGS ČLS JEP
Dobré ráno, dámy a pánové, já bych chtěl velmi stručně navázat na to, co tady řekl pan ministr a chtěl bych uklidnit veřejnost, že v oblasti gastroenterologie ten jeden konkrétní preparát, který tedy není k dispozici, je to volně prodejný preparát na léčbu průjmu, rozhodně neznamená nějaké ohrožení života, natož zdraví pacientů. Jedná se o preparát, který je velice dobře zastupitelný množstvím preparátů dalších a já si myslím, že tady trošičku pozorujeme v médiích a ve veřejnosti po těch problémech s antibiotiky takovou paniku a takovou snahu naskakovat na jednotlivé drobné výpadky, nebo výpadky, které jsou z pohledu lékařů a z pohledu léčby pacientů ne tak závažné a vytvářet z nich velké bubliny a velké problémy. Já bych rád tuto bublinu propíchl, na svoji zodpovědnost prohlašuji, že co se týče léčby akutních průjmů a co se týče léčby cestovatelských průjmů, jsou preparáty, které jsou volně prodejné, jejich spektrum je dostatečné a co se týče těch preparátů, jak s nimi pracovat, tak informací je na internetu celá řada, ale já bych odkázal na odborné zdroje, například Česká gastroenterologická společnost na svých stránkách má zveřejněný takový guideline, nebo takový postup velmi jednoduchý pro pacienta, který trpí akutním průjmem nebo akutním cestovatelským průjmem, jak postupovat, jaké preparáty jsou vhodné k samoléčbě v první řadě, v druhé řadě, a především kdy se již neléčit sám a oslovit lékaře. A znovu ujišťuji, že co se týče gastroenterologických preparátů, jsme plně vybaveni a máme dostatečně silné zbraně na boj s jakýmkoli průjmem. Děkuji vám za pozornost.

Ondřej Jakob
Poprosil bych nyní ještě Michala Hojného z představenstva České lékárnické komory.

Michal Hojný, Česká lékárnická komora
Dobré ráno, dámy a pánové, navážu na pana docenta Tachecího, pohled z lékárny. Lékárny jsou zdravotnická zařízení, která jsou pacientům dostupná nejlépe, přibližně dva a půl tisíce lékáren je pro pacienty otevřených sedm dní v týdnu. V lékárnách jsou zdravotničtí profesionálové, farmaceuti, farmaceutičtí asistenti, kteří dokážou pomoci radou právě v problematice samoléčení. A jen navážu na to, my máme k dispozici v rámci léčby akutních průjmů širokou paletu léčivých přípravků volně prodejných i doplňků stravy pro všechny věkové kategorie. Takže doporučím primárně konzultaci s farmaceuty, s farmaceutickými asistenty, kteří dokážou i detekovat tu hranici samoléčby tam, kde by pacient v léčbě už neměl dále pokračovat a měl by vyhledat svého lékaře. A pokud by taková intervence byla třeba, tak i přípravky vázané na recept na léčbu průjmů jsou k dispozici a je možné je v lékárně si potom proti lékařskému receptu vyzvednout. Takže za nás jen takový komentář. Z přípravku, který byl opakovaně zmiňován, se stal univerzální, byl prezentován jako univerzální lék na průjmová onemocnění, není tomu tak a máme v tuhle chvíli bezproblémová řešení pro všechny pacienty. Děkuji za pozornost.

Ondřej Jakob
Já moc děkuji a teď bychom přešli k druhé části tiskové konference, poprosím opět pana ministra a hovořit budeme o antibioticích, penicilinu a tak.

Vlastimil Válek
My jsme opravdu do České republiky dovezli, jednak tím, že se podařilo v loňském roce, a za to je potřeba opakovaně poděkovat Poslanecké sněmovně, Senátu a konec konců i panu prezidentovi, který všechno rychle podepsal, my jsme v loňském roce přijali novelu, nebo přijali novou legislativu, která nám umožňuje na mimořádný dovoz na speciálním režimu dovézt léky, a takhle jsme dovezli léky za poměrně velké sumy. Vždycky schválí tu úhradu vláda, ta opakovaně tento krok učinila, a dovezli jsme tak velké objemy antibiotik. Jednalo se o stovky tisíc antibiotik, která by jinak na českém trhu chyběla, a tento zákon nám to umožnil. Současně s ním jsme začali připravovat novelu zákona, která je opravdu velkou změnou ve smyslu způsobu distribuce léků, ve smyslu informací pro pacienty a všeho toho, co se týká větší vstřícnosti vůči pacientům, proto je to největší propacientská novela, opravdu největší propacientská novela, možná ne rozsahem stránek, ale bezesporu tím, že zohledňuje v podstatě hlavně a jen zájmy pacientů. A tato novela byla připravena v první polovině letošního roku, začali jsme na ní už ke konci loňského roku pracovat, vláda ji schválila, prošla připomínkovým řízením, my jsme všechny připomínky, které byly relevantní, vypořádali a posléze jsem ji před prázdninami předal do Poslanecké sněmovny, kde byla zařazena jako druhý bod. Jako druhý bod programu. Bohužel na tento bod nedošlo, tím pádem se nepodařilo před prázdninami v Poslanecké sněmovně tento zákon projednat, nicméně hned na prvním možném termínu po prázdninách, kdy Poslanecká sněmovna se sešla, jsem požádal o zařazení, byla zařazena a první čtení proběhlo. Požádal jsem o zkrácení lhůt, to znamená, pevně věřím, že bude ten zákon projednáván ve druhém, ve třetím čtení, těším se samozřejmě na všechny konstruktivní připomínky, které ještě víc tu novelu posunou, tak aby pomáhala pacientům a aby zlepšila odolnost českého trhu. A součástí té novely je samozřejmě řešení i situace s výpadky některých léků, proto tu novelu chystáme, a penicilin je jeden z nich. My jsme dovezli velké množství antibiotik z té skupiny, do které patří penicilin, který je tak často skloňován, protože jak tady minulý týden na tiskové konferenci zaznělo od odborníků z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kteří mají na starosti opravdu problematiku rezistence antibiotik, tak WHO rozděluje antibiotika do různých skupin. Penicilin je v jedné z nich, kde je celá řada dalších antibiotik, která se dají různě používat. Nicméně my se nesoustředíme na některá z nich, ale snažíme se získat, a daří se nám to, všechna z této skupiny a penicilin je také to, které získáváme a já bych chtěl, aby vám teď moji kolegové a ti, kteří se podíleli na celém tom systému, představili, jak ten systém funguje, jaké změny jsou a jak je to v současné době s penicilinem.

Ondřej Jakob
Poprosil bych nyní pana náměstka, pana Jakuba Dvořáčka.

Jakub Dvořáček, náměstek ministra
Dobrý den, já dneska budu velmi stručný. Já především chci poděkovat kolegům, kteří jsou tady s námi, protože máme tady jak výrobce, tak distributory, tak lékárnickou komoru. Pro mě je zásadní, že v této spolupráci tu situaci řešíme už od loňského roku a výsledky se dostavily. A já jsem vám chtěl jen říct pár čísel, protože my se pořád vracíme k několika přípravkům. Ono přípravků, které Ministerstvo řeší, jsou opravdu desítky a je faktem, že u některých přípravků ta stabilizace situace trvá delší čas než u jiných, ale když si vezmeme situaci před koncem loňského roku, jsme opravdu v základních skupinách antibiotik, kdy došlo k tomu nepředpokládanému výpadku a opravdu v určité chvíli na českém trhu byly velké problémy s dodávkami. A já jsem si připravil pár čísel. My samozřejmě nevíme, kolik, v které lékárně přesně určitého přípravku v této chvíli je, ale máme čísla, která nám umožní spočítat přesně, kolik léčivých přípravků bylo v České republice vydáno a kolik bylo dodáno, takže jsme schopni úplně základní matematikou dojít k tomu, kolik léčiv, kolik toho konkrétního léčiva typu penicilin máme na českém trhu. Nerovnoměrně rozložené v této chvíli, to je ten fakt, se kterým se potýkáme. To znamená, ne každá lékárna v určitém čase má komplexní portfolio antibiotik, ale jen je třeba se podívat na skupinu, která vlastně vyvolala celý ten problém a která na konci loňského roku spustila tu kaskádu problémů v oblasti antibiotik, protože ta skupina potom zapříčinila to, že se předepisovaly přípravky z jiných oblastí a to následně vedlo k druhotné nedostupnosti u dalších typů antibiotik. Mluvím o skupině amoxicilin/kyselina klavulanová, která je, co se týká spotřeby, největší. A jen v této chvíli v České republice máme víc jak půl milionu balení. Množství, které nám stačí bezproblémově na několik dalších měsíců, a jsou plánovány další dodávky, které budou doplňovat to, co se v České republice vydá. Když se podívám na oblast širokospektrálních antibiotik, Azithromycin, Klarithromycin, tady se pohybujeme třeba u toho Azithromycinu kolem 180 000 balení na českém trhu, Klarithromycin 215 000 balení na českém trhu. Nebudu tady citovat další čísla, to není asi podstatné. Proč ta čísla říkám, není k tomu, abychom vás ohromili, co jsme schopni zjistit, ale abychom tu situaci začali uklidňovat, protože s tím, s čím my dnes zápasíme, není problém s určitým léčivem v oblasti antibiotik, ale v tom, že ta panika trhu dále trvá a přenáší se dál. A i tato dnešní tisková konference by měla sloužit k tomu, abychom veřejnosti vysvětlili, jaký stav věcí opravdu je, jak se k tomu staví distribuce, jak se k tomu staví výroba a samozřejmě to klíčové místo výdeje, a to je lékárna. Tolik asi na úvod ode mě a předali bychom slovo dál. Honzo, děkuji.

Ondřej Jakob
Já bych teď předal slovo Jiřímu Volfovi, což je předseda představenstva společnosti BB Pharma.

Ing. Jiří Volf: Dobrý den. Z pohledu výrobce si musíte uvědomit, že v novinách se objevuje, že BB Pharma způsobila výpadek tím, že zastavila dodávky, což u firmy s 15% podílem je poněkud překvapující. A s ohledem na to, co jsme dovezli, tak vlastně za 6 měsíců jsme o 500 % navýšili dodávky do České republiky. To znamená v podstatě, zkuste se zeptat třeba v Mladé Boleslavi nebo v jakékoli, já nevím, pekárně nebo strojírenské fabrice, jestli za půl roku dokáže takhle navýšit výrobu. Teď jsme dovezli 30 000 balení, která, jsme říkali, že část z toho… Nebo všechno jsme měli dovézt po 1. říjnu, takže tím, že se to podařilo zabalit, propustit, tak to přišlo do České republiky už nyní, byť je to pro nás svým způsobem ztrátové, protože za nové ceny, ale prodáváme za cenu starou. Ale přesto jsme to sem dovezli. Další penicilin, tak jak jsme se dohodli s Ministerstvem, je na cestě, respektive momentálně se balí, proto já nechci nikdy říkat čísla, protože náhodou dojde k tomu, že se stane nějaká porucha na výrobní lince a v tu chvíli: „Proč jste to nedovezli ve středu, ale až ve čtvrtek?“ To znamená, zatím ty dohody plníme a neustále navyšujeme a myslím si, že to tak bude pokračovat i dále. Děkuji.

Ondřej Jakob
Já moc děkuji a nyní bych poprosil pana Jana Rohrbachera, výkonného ředitele společnosti Alliance Healthcare.

Jan Rohrbacher
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já vám jen řeknu pohled distribuce, jak k tomu samozřejmě přistupuje. Vrátím-li se k problematice penicilinu, tak mám teď možná dobrou zprávu, že v pondělí bychom měli dostat všichni distributoři celkem od společnosti BB Pharma 30 000 balení penicilinu. Pro naši společnost to zhruba vychází 7 000 balení. My ty objednávky vyřizujeme tak, jak nám lékárníci objednávají a dělají si u nás záznamy, protože když je některého přípravku nedostatek, tak si lékárny dělají záznam. My nemůžeme samozřejmě logicky uspokojit všechny lékárny. Když si uvědomíte, že je 2 600 lékáren a my dostaneme 7 000 balení, tak je to zhruba 3 balení na lékárnu, takže my musíme vyřizovat objednávky v pořadí, v jakém je dostáváme a nemůžeme samozřejmě nějaké lékárny upřednostnit. Novela zákona o léčivech tyto věci potom bude měnit a lékárny budou moci objednávat jen skutečně množství, které byly v posledních obdobích schopny vydat, takže dojde k tomu, že by objednávka měla být více regulována, než je dosud, protože dnes samozřejmě se můžou některé lékárny předzásobit, ale to je možná i ten problém, proč někde penicilin v některé lékárně chybí a některé lékárny ho mají možná nadbytek a není to rovnoměrně rozděleno. Takže rozhodně chci potvrdit, že distribuce rozhodně ten chod léčiv nezpomaluje, u nás v podstatě zásobujeme všechny lékárny dvakrát denně, takže nehrozí, že když dodávka přijde v pondělí, že penicilin budeme rozvážet ještě v pátek, to rozhodně ne a myslím si, že během pondělka bude ten penicilin zase rozvezen do lékáren v pořadí objednávek. Tak tolik jen k pohledu distribuce. Děkuji.

Ondřej Jakob
Já moc děkuji a poprosil bych ještě pana Petra Doležala, generálního ředitele společnosti Phoenix.

Petr Doležal
Dobrý den, my jsme si povídali o tom, v jakém případě ten zákazník, pacient může zjistit, v které lékárně ten lék je k dispozici. Samozřejmě dlouhodobě funguje zavolání do lékárny, nicméně velké řetězce typu Benu nebo Dr.Max mají rezervační systém, který můžete použít buď z jejich aplikace, nebo na jejich stránkách, kde najdete momentální stav zásob v každé jednotlivé lékárně. Myslím, že i fakultní nemocnice mají podobný systém, takže já si myslím, že není potřeba panika. Panika je největším nepřítelem této situace podle mého názoru. Děkuji.

Ondřej Jakob
Ještě možná na závěr pana Michala Hojného tady k tomuto bodu před vašimi dotazy.

Michal Hojný
Tak prvně bych si dovolil omluvit pana prezidenta Aleše Krebse, který nemůže být na tiskové konferenci přítomen z důvodu pracovních povinností jiných, ale chci jen dodat, že pan prezident jako hlavní představitel České lékárnické komory je členem pracovní skupiny, která se na Ministerstvu pravidelně, jestli se nepletu, každý čtvrtek schází a problematiku výpadku řeší od podzimu loňského roku. Já tady za tu velkou skupinu farmaceutů musím poděkovat dvěma našim partnerům, za prvé praktickým lékařům, se kterými si myslím, že je farmaceut v lékárně v posledním třičtvrtě roce ve velmi úzkém kontaktu, a je to v tuhle chvíli asi nejefektivnější cesta, jakým způsobem zjišťovat informace o aktuální skladové dostupnosti léčivých přípravků a nejen antibiotik. Prostě výpadky se napříč celou Evropou potýkají ve více ATC skupinách, více přípravků není dostupných, není to vůbec problém jen České republiky, naopak myslím, ta situace u nás je velmi aktivně řešena, takže poděkování skupině praktických lékařů. A té druhé skupině, které bych chtěl poděkovat, tak jsou naši pacienti, kteří, myslím, jsou velmi trpěliví mnohdy, ale i pro farmaceuty při výdeji je ta situace mnohdy náročná, protože musíme občas hledat optimální přípravek a k tomu mnohdy dojdeme jen díky tomu, že na základě lékařského předpisu, se kterým pacient přijde do lékárny, jsme schopni zavolat předepisujícímu lékaři a najít řešení v podobě zaměnitelného přípravku, tak aby pacient odcházel vždycky z lékárny uspokojený. Takže tady navazuji na úvodní slova pana ministra, že co se týče dostupnosti léčivých přípravků, existují řešení. Existují řešení mnohdy na úrovni jiných přípravků s jiným názvem anebo s jinou účinnou látkou, ale pacient, myslím, odejde z lékárny vždy uspokojen a k žádnému ohrožení zdraví u pacientů nedochází. Děkuji za pozornost.