Přepis tiskové konference dne 3. 10. 2023

Vytvořeno: 3. 10. 2023 Poslední aktualizace: 17. 10. 2023

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Tak já si dovolím možná netradičně připomenout na začátek profesora Rašku, který stál u vymýcení černých neštovic. Byl to naprostý koryfej, co se očkování týče, světoznámá osobnost, která svým tlakem a tím, že vysvětlila, proč je očkování opravdu jeden z největších výdobytků medicíny, dosáhl toho, že nemoc, která sužovala desítky let, stovky let lidstvo, na kterou umíraly spousty lidí, zmizela – černé neštovice. Bezesporu ani chřipka ani covid nejsou černé neštovice, ale jsou to nemoci, které zabíjí, jsou to nemoci, které se šíří. A jsou to nemoci, proti kterým, jak proti covidu, tak proti chřipce, se můžeme chránit očkováním proti vážnému průběhu těchto nemocí, a tak udělat pro svoje zdraví poměrně hodně. Obě očkování lze aplikovat v jednom dni. Jak jsme říkali už v loňském roce, levé rameno, pravé rameno. Trik spočívá v tom, že když se ramena vystřídají, levé a pravé, uvidí lékař, jestli došlo k reakci na očkování. Kdyby se to aplikovalo do jednoho ramene, tak to neuvidí, proto levé, pravé. Obě dvě očkovací látky jsou zdarma a k dispozici, nejmodernější vakcíny jsou k dispozici. Mají je k dispozici praktičtí lékaři. Tady vidíte informace z kampaně, která běží v radiospotech, ve vizuálu a my od začátku září informujeme o očkování a počet naočkovaných se nám zvyšuje. Kdo se tedy má očkovat? To je informace, která je velmi důležitá. Očkovat by se vždycky měli ti, kteří mají největší riziko a největší profit z očkování. Největší riziko, že když tu nemoc dostanou, bude mít vážný průběh, eventuálně fatální následky. Jsou to především senioři a pacienti, kteří mají komorbidity, kteří mají různá další závažná onemocnění, více nemocí. Měli by se v každém případě očkovat, měli by se očkovat v těchto týdnech, v těchto měsících. Stát jako takový, Ministerstvo zdravotnictví udělalo maximum pro to, aby to dobře fungovalo. Znovu opakuji, nejmodernější vakcíny, poslední typy vakcín všude dostupné zdarma a systém očkování je nastaven, tak jak jsme slibovali, cestou především praktických lékařů. Tedy doporučuji: senioři jako já s komorbiditami, očkujte se, já se taky nechám naočkovat. Je to rozumné, zdarma, jednoduché a nebolí to. A taky půjdu – levé rameno, pravé rameno. Pojďme na to, ať se za nás pan profesor Raška nestydí, děkuji.

Ondřej Jakob, tiskový mluvčí
Poprosím náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice, šéfa centrálního řídícího týmu.

Josef Pavlovic
Dobrý den. Já bych vás rád ujistil, že i nadále máme všechny monitoringy aktivní. To znamená, monitorujeme počet očkovaných, stejně tak počet infikovaných. Stejně tak vidíme využití jednotek intenzivní péče. Konkrétně o tom bude později mluvit paní ředitelka Macková. Co se týká samotných očkovacích míst, v tuto chvíli máme minimálně jedno očkovací místo, ve kterém je dostupná nejmodernější očkovací látka v každém kraji. Ale pokud se chcete nechat očkovat na covid a chřipku, doporučujeme zvolit právě cestu přes vašeho praktického lékaře, protože má k dispozici oba typy těchto vakcín. Na očkovacích místech většinou naleznete pouze očkování proti covidu, zatímco u vašeho praktického lékaře je možné se domluvit na očkování na covid a chřipku zároveň. Seznam očkovacích míst jako vždy naleznete na ockoreport.uzis.cz, kde jsou dostupné informace, jaké jsou provozní doby jednotlivých míst, případně jejich konkrétní adresy, a můžete zvolit očkovací místo dle vašeho zájmu, děkuji.

Ondřej Jakob
Děkuji. A nyní bych poprosil ředitelku Státního zdravotního ústavu Barboru Mackovou.

Barbora Macková
Dobré odpoledne i ode mne. Zdravím vás a děkuji za možnost tady informovat o tom, že i Státní zdravotní ústav, jak bylo řečeno, je připraven na nadcházející sezonu respiračních onemocnění, zejména po laboratorní stránce. To znamená, že Národní referenční laboratoř zahájila zvýšený dohled a vyšetřování vzorků tak, jak budou docházet z terénu. Já bych si dovolila tady nejen na základě dat Státního zdravotního ústavu, ale i Ústavu zdravotnických informací a statistiky zopakovat aktuální epidemiologickou situaci. Jsou to informace, které pravidelně dostáváte. A vidíte, že Česká republika je v této chvíli na začátku sezony respiračních onemocnění. Dochází k postupnému nárůstu akutních respiračních onemocnění, jako je chřipka a další. Pokles, který je na grafu vidět, je způsoben těmi volnými dny minulý týden, ale držíme se očekávaných výsledků. V této chvíli se pohybujeme kolem 700 onemocnění na 100 000 obyvatel, a to v celé republice. Další slide už je z dat, která máte pravidelně k dispozici na reportingu ÚZIS a ukazuje epidemiologickou situaci z covidu, kde také pozorujeme od začátku září pozvolný nárůst případů onemocnění. Jak říkal už pan náměstek Pavlovic, monitoruje se i situace, jak se to nastavilo během pandemie, v nemocnicích a jednotkách intenzivní péče. Tam je zatím situace stabilní, kapacity jsou dostatečné. Jak vyplývá z posledního slidu, tak je vidět, že osobami, které jsou hospitalizovány s těžkým průběhem covidu, jsou především senioři a osoby s více onemocněními. To znamená, že apel, který tady dnes zaznívá, jak na očkování proti chřipce, tak na očkování covidu, je velice důležitý. Zejména je důležité právě proti těžkým průběhům chránit ohrožené osoby, ať už to jsou senioři, anebo osoby s jiným onemocněním. Děkuji.

Ondřej Jakob
Děkuji. A nyní poprosím předsedu Sdružení praktických lékařů pana Petra Šonku.

Petr Šonka
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl pozvat všechny pacienty do ordinací praktických lékařů, aby se přišli naočkovat proti COVID-19 a proti chřipce. Jak už bylo řečeno, je možné aplikovat obě vakcíny v jednom čase jednomu pacientovi, takže to není ani nijak časově náročné. Bylo řečeno, že teď je ideální chvíle. Byť to venku stále vypadá, že je ještě léto, nenechme se klamat. Sezona respiračních onemocnění zcela evidentně začíná, takže teď je nejlepší čas, aby očkování pacienty ochránilo celou sezonu. Je potřeba říct, že vakcín je tady dost, praktičtí lékaři jsou připraveni očkovat. Zejména by se měli k očkování hlásit pacienti s chronickými chorobami a senioři. Ale je potřeba říct, že očkovat se může nechat každý. V případě očkování na covid je to hrazeno a zdarma pro všechny pacienty. Očkování proti chřipce je hrazeno ze zdravotního pojištění pro pacienty nad 65 let a pacienty s chronickými nemocemi. Ale i mladší a zdraví se mohou nechat naočkovat a nechat si proplatit účtenku za očkování z fondu prevence jejich zdravotních pojišťoven. Takže přijďte a očkujte se, děkuji.

Ondřej Jakob
Poprosím nyní Alenu Šteflovou, členku předsednictva České lékařské společnosti.

Alena Šteflová
Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych pokračovala jménem předsednictva České lékařské společnosti. Jak už bylo naznačeno, tak minulý týden bylo podepsané memorandum o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví, představované panem ministrem, a Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně podepsáním jeho předsedy panem profesorem Štěpánem Svačinou. Toto memorandum nám deklaruje společný zájem, abychom opravdu zvýšili proočkovanost naší populace proti chřipce. Z tohoto memoranda vyplývá pro Českou lékařskou společnost její velmi důležitá úloha především v oblasti vzdělávání jak laické, tak odborné veřejnosti. Musíme se zaměřit na to, abychom vědecky podložené informace sdělovali srozumitelnou formou laické veřejnosti. Cílíme především na rizikové skupiny, pro které je očkování nesmírně důležité. Jsme si ale také vědomi toho, že lékaři, zdravotničtí pracovníci tím, že jsou očkováni, chrání nejenom sebe a své zdraví, ale také zdraví svých pacientů. Ne vždycky je tady respektováno toto uvědomění a je to další výzva, kterou bychom měli společně cílit na nás všechny a apelovat, aby zdravotníci postupovali také v mnohem větší míře očkování nejenom proti chřipce. Chtěla bych říct, že pod vedením pana předsedy Svačiny a celého předsednictva velmi posilujeme úlohu v naší společnosti zvyšovat zdravotní gramotnost. My jsme také členy řídícího výboru pro Národní zdravotnický informační portál. A to je právě zdroj, který je pro laickou veřejnost garantovaný vědecky podloženými informacemi. Nejenom Českou lékařskou společností, ale také Státním zdravotním ústavem a dalšími. My jsme pod hlavičkou České lékařské společnosti provedli studii o úrovni zdravotní gramotnosti. Některé otázky byly cíleny na vakcinační gramotnost. Tady jsme nemohli být moc spokojeni s daty a výstupy. Bylo to provedeno v listopadu roku 2020, tedy v době, kdy dopad pandemie covidu na naše občany byl opravdu velmi silný a velmi nežádoucí. To, že téměř polovina respondentů odpověděla, že považuje to onemocnění za velmi nízké riziko, je velmi zásadní. Proto adekvátní a relevantní informace cílené i na řadu mýtů, které se v naší společnosti takto odráží. Já skončím tím, že si velmi ceníme tohoto společného memoranda a především toho, že to není nějaký dokument, který je jenom v obecné rovině. Ale že je za ním i velmi konkrétní strategie Ministerstva zdravotnictví. My za Českou lékařskou společnost jsme připraveni s ní pokračovat, realizovat ji v opatřeních, která budou navazovat a určitě se budeme spolupodílet na komunikační kampani Ministerstva zdravotnictví. Děkuji.

Ondřej Jakob
Moc děkuji, nyní poprosím Matyáše Fošuma, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví.

Matyáš Fošum
Dobré odpoledne, děkuji za předání slova. Obrázek, který zde vidíme, je jednotná infografika, která vznikala v souvislosti seskupením velkého množství autorit, odborníků v rámci celé České republiky, zástupci odborných lékařských společností, můžeme tady prezentovat konkrétní memorandum. Informace, jaká je proočkovanost v České republice, tu také zazněla. Jsou to střípky, které nás vedly k tomu, abychom vytvořili jednotný scénář, jednotnou osu tak, abychom otázku relativně nízké proočkovanosti proti chřipce v České republice začali řešit. Vznikl velký panel, jehož prvním výstupem je zmíněné memorandum Druhý hmatatelný výstup je konkrétní infografika. Když se na ni podíváte, zaměřuje se na zvýšení proočkovanosti proti chřipce a zvýšení proočkovanosti proti COVID‑19. Pokud bychom se podívali do zápatí, vidíme tady autority, které se na infografice, která bude jednotná pro celou Českou republiku, pro dotčené autority, které tam jsou a které se na ní podílely. Naším cílem je, abychom seskupili co nejvíce institucí tak, abychom tu rozloženou energii složili do jednoho místa. Aby veřejnost, která uvidí tuto infografiku, ji viděla v ordinacích, na sociálních sítích a současně na veřejně dostupných plochách. Takže střípky, které tady jsou, energie, zájem o zvýšení proočkovanosti, jsme vzali, vytvořili strategii, jednotnou infografiku. Zmiňujeme tady slovo strategie. Když se podíváte do zápatí infografiky doprava, doleva, máme tady QR kódy, které vás i veřejnost nasměrují na webové stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu, kde bude vícero informací, kde najdeme text strategie a pilíře, kam se chceme dostat v rámci strategie. Současně tam jsou odborné materiály pro odbornou veřejnost, ale také materiály pro laickou veřejnost. To je jedna vlna, kterou bychom rádi odprezentovali, národní strategie. Současně pan ministr vyzval starší osoby a osoby s komorbiditami. Je nám zřejmé, že tato strategie se má zaměřit na celou společnost. Víme, že zaměření na vulnerabilní osoby nemusí být konkrétní, nemusí být cíleno touto strategií. Proto se vytvořila paralelní linie a velké poděkování patří mimo jiné prezidentu Asociace poskytovatelů sociálních služeb panu Horeckému, se kterou velmi úzce spolupracujeme. Vysvětlujeme, jezdíme do sociálních zařízení. Jsou přípisy, které vysvětlují, jaké benefity v očkování jsou a motivace k zajištění očkování. Děkuji za to.

Ondřej Jakob
A nyní Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory České republiky.

Tomáš Prouza
Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já chci především poděkovat panu ministru Válkovi, že od začátku bere zaměstnavatele do debat o prevenci, o zlepšování kvality zdravotních služeb. Protože to vnímáme tak, že zaměstnavatelé mohou pomoci a zlepšit tu situaci. Myslím si, že očkování proti chřipce bude přesně jeden z příkladů, kdy role zaměstnavatelů bude, doufám, jasně viditelná. Většinou bereme chřipku jako něco, co nás každého jednou za rok potká a počítáme s tím. Jenomže když se na to podíváte v celkovém součtu, zjistíte, že chřipka způsobuje také obrovské ekonomické škody. Zejména pro firmy ve vrcholících chřipkových epidemiích, které jsou závislé na velkém počtu pracovníků na malém prostoru, což jsou například různé průmyslové firmy. Pro ně velmi často chřipková epidemie znamená paralýzu výroby a má to obrovské škody pro celé české hospodářství. Vidíme, že proočkovanost v Česku je výrazně nižší, když to srovnáváme s kolegy v jiných evropských zemích. Pevně věříme, že když se podaří zvýšit proočkovanost, pomůže to i českým firmám udržet si konkurenceschopnost, udržet své fungování. Často to bude znamenat pro české firmy schopnost dát něco navíc svým zaměstnancům. Poslední věc, kterou chci zmínit, že debata, kterou dnes vedeme, je součástí výrazně větší reformy v práci lékařských služeb, kterou odstartoval pan ministr Válek. Firmy budou mít prostor dávat dohromady takzvané plány prevence pro své zaměstnance. Výrazně víc to šít na míru konkrétním zaměstnavatelům a ve spolupráci s praktickými lékaři, s poskytovateli lékařských služeb. Věříme, že tady bude daleko větší prostor na podporu očkování a že očkování proti chřipce bude vždycky prvním základním bodem všech preventivních programů. Mockrát děkuji.

Ondřej Jakob
Děkuji, závěrečné slovo.

Vlastimil Válek
Závěrečné slovo ne. Ale my jsme děkovali všem, kteří se toho účastní, ale zapomněli jsme na jednoho z velmi důležitých, možná nejdůležitějších, na Českou lékařskou komoru. Tady bych chtěl České lékařské komoře velmi poděkovat a cíleně bych chtěl poděkovat panu prezidentu a kolegovi Kupkovi, protože opravdu jeho postoj k očkování je příkladný, správný. Je dobře, že je tady jednotný postoj všech odborníků, všech zdravotníků, kteří té problematice rozumí. Jak jsem začal, tak taky skončím. Ze všech těch by měl pan profesor Raška fakt radost.