Přepis tiskové konference dne 11. 9. 2023

Vytvořeno: 11. 9. 2023 Poslední aktualizace: 17. 10. 2023

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
… epidemiologická situace je v České republice stabilní. My sice evidujeme jistý nárůst nakažených, ale není zde významný nárůst hospitalizovaných s covidem. Ta situace je zcela pod kontrolou a je pravidelně sledována. Pravidelně zasedá Centrální řídící tým a dle potřeby i Národní institut pro zvládání pandemie, pan profesor Chlíbek vám řekne detaily. My jsme Národní institut transformovali a nyní je součástí Státního zdravotního ústavu, tak jak jsme to dlouhodobě plánovali. Situace je tedy v této chvíli stabilní, ale ta monitorace té situace je nutná, protože coronavirus tady stále je, stále jsou nakažení pacienti, stále umírají pacienti, kteří se tímto virem nakazí. Jedná se o pacienty s komorbiditami, pacienty ve vyšším věku, kteří mají další onemocnění, mají, řekněme, onemocnění srdce, mají poruchy imunitního systému, jsou třeba po transplantacích. My v tomto směru velmi intenzivně spolupracujeme s pacientskými organizacemi, s odborníky, s praktickými lékaři. Je potřeba zdůraznit, že zásluhou našeho předsednictví se podařilo s dodavateli vakcíny vyjednat, že máme vždycky poslední ty vakcíny. Samozřejmě se snížilo to množství vakcín, které je objednáváno, dodáváno, nicméně v České republice je opět už poslední typ vakcíny, který je v současné době k dispozici, ten nejmodernější typ vakcíny a je to tedy, musím říct, zásluha našeho předsednictví. Všem, kteří jsou především rizikoví, doporučuji, aby se nechali očkovat proti covidu, ale i proti chřipce. Jak proti covidu, tak proti chřipce. Především se jedná o seniory. Já se rozhodně očkovat nechám. Jedná se o ty, kteří mají chronické nemoci, kteří mají poruchy imunity, jak jsem již zmínil. Tolik k epidemiologické situaci, ale já bych spíš předal slovo odborníkům, ať vám řeknou ty konkrétní věci a fakta.

Ondřej Jakob, tiskový mluvčí
Poprosil bych nyní pana profesora Romana Chlíbka.

Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem strašně rád, že se podařilo přejít z jakéhosi mimořádného stavu fungování Národního institutu pro zvládání pandemie do standardního řešení a standardních postupů a že se podařilo Národní institut pro zvládání pandemie začlenit do struktur Státního zdravotního ústavu. My v rámci toho jsme zachovali osvědčených pět odborných skupin, došlo k určité redukci lidí v tomto institutu tak, aby to bylo funkční těleso, aby skutečně fungovalo jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví, pana ministra a tak, abychom tu agendu a jednání zaštiťovali v souladu se Státním zdravotním ústavem, protože jsme přesvědčeni o tom, že v těch standardních dobách, na které se připravujeme a které už teď běží, Národní institut by měl pracovat v rámci Státního zdravotního ústavu a ne jako mimořádně bokem vytvořené těleso. My jsme se sešli 6. září, kdy jsme se domluvili na pravidelných schůzkách, domluvili jsme se na tom, že budeme vyhodnocovat tu situaci, to znamená i nadále tam máme analytickou skupinu, která připravuje analýzy současného stavu. Máme tam skupinu mikrobiologickou, diagnostickou. Řešíme nové varianty, máme tam samozřejmě skupinu klinickou, která řeší, jaké jsou klinické příznaky onemocnění, jak je léčit, jaká je dostupnost v léčbě, jaké klinické postupy u těchto pacientů. Máme tam skupinu epidemiologickou, která to vyhodnocuje v kontextu, jak České republiky, ale i v návaznosti na okolní státy a konečně tam máme skupinu vakcionologickou, imunologickou, která se zabývá skutečně tím očkováním. Národní institut pro zvládání pandemie v tuto chvíli samozřejmě podporuje doporučení nejen odborných společností, ale i doporučení Ministerstva zdravotnictví k očkování. V tuto chvíli ta zpráva je poměrně jednoduchá. Bez ohledu na počet předchozích dávek je vhodné se nechat očkovat jednou dávkou. Přestává se počítat, kolikáté je to přeočkování. Jednou dávkou, to je upravené, adaptované vakcíny, která by měla reflektovat ty kmeny, které tady poběží. Už v tuto chvíli běží a objeví se tady i na podzim a měla by být dostatečně účinná. Vzhledem k určité odlišnosti těch variant, které se tady už objevily a předpokládáme, že se budou na podzim objevovat, je určitě vhodné to očkování i pro lidi, kteří v minulosti, bez ohledu na počet dávek, byli očkovaní, protože přece jen ta vakcína byla zaměřena na zase jiné odlišné varianty a podobně, Národní institut pro zvládání pandemie v tuto chvíli úzce spolupracuje s Centrálním řídícím týmem, je nastaven systém předávání informací v účasti vzájemně na zasedáních tak, aby to, co Národní institut odborně doporučí, aby přenesl na Centrální řídící tým a to ve spolupráci s ministerstvem a s panem ministrem rozhodnou o implementaci toho či onoho opatření. V tuto chvíli se domníváme, že se covid-19 stává respirační, sezónní infekcí, proto je zcela na místě to spojovat a cílit naše rady, doporučení, ale i případně marketingovou kampaň, informační kampaň, nejen na covid, ale samozřejmě i na chřipku, protože jsou to velice podobná, v tomto duchu se šíření onemocnění, a to očkování bude pravděpodobně i do budoucích let vždy otázka sezónnosti. Je k dispozici. Kdo by se měl nechat očkovat. Zejména to očkování určitě bude přístupné všem, to znamená, že pokud kdokoliv i z nerizikové skupiny, bude zájem o to nechat se očkovat tou adaptovanou vakcínou teď před podzimem, tak určitě tu možnost mít bude, ale zcela na místě je to pro ty seniory, chronicky nemocné, osoby s poruchou imunity, tak jak tady zaznělo. Někdy se zapomíná u těch respiračních nákaz na ty kontakty domácí. Lidé, kteří jsou zdraví, mladí, ale jsou v úzkém kontaktu s některou z těch rizikových skupin a pokud chtějí v rodině posílit tu rodinnou, jakousi pomyslnou imunitu, tak pak má určitě smysl, aby se očkovaly i tyto kontakty a samostatnou kapitolou, jsou v souladu s přístupem celé Evropy, je zaměřit se na profesní skupiny zdravotnických pracovníků, pracovníků v sociálních službách. Nejen klienty, ale i pracovníky v sociálních službách. Jsem přesvědčen, že očkovací látky tady bude dostatek, že budou kapacity. Jediné, čeho se bojím a je to bohužel smutné, ale trošku se toho bojím, je to, že ten zájem o to očkování bude poměrně malý. Pořád platíme mezi státy v Evropě s nejmenším zájmem o očkování a možná z toho pohledu a ty čísla ukazují, že už to není tak velká populační hrozba, která by nám zaplnila nemocnice, kde by havaroval systém poskytování zdravotní péče, ale pořád tady je a bude platit ten individuální dopad covidu, kdy skutečně, i kdyby to byl jeden jediný případ člověka, který má dlouhodobé následky, poškození zdravotního stavu nebo zhoršené základní onemocnění nebo dokonce může dojít k úmrtí. Tak už minimálně z pohledu toho individuálního, i když čísla mohou být celopopulačně příznivá, tak pro vybrané skupiny jedinců individuální efekt očkování tady pořád je a ti lidé by ho neměli podceňovat. Děkuji vám.

Vlastimil Válek
Já si dovolím jen velmi stručně doplnit. My jsme v loňském roce říkali, že chceme, aby se přistupovalo k tomuto závažnému onemocnění, respiračnímu, smrtelnému onemocnění, tak jako ke každé jiné nemoci. To se v loňském roce částečně dařilo a v letošním roce už to funguje i na úrovni vakcín. Tak jako proti chřipce máte vždy upravenou vakcínu podle toho kmene, který se vyvine, tak stejně je to i u covidu, to znamená, vždycky tady budeme mít ten poslední typ vakcíny jak proti chřipce, tak proti covidu, tak aby byl co nejúčinnější na ty aktuální subvarianty. Chtěl bych, aby ty vakcíny byly hrazené, proti covidu bezesporu, aby byly zdarma pro naše občany a chtěl bych, aby byly dostupné opravdu u všech praktických lékařů, aby mohli ti, kteří mají zájem se nechat naočkovat s co nejmenším, řekněme, osobním úsilím. Opravdu vždycky zajistíme ten poslední typ vakcíny, která je k dispozici, tak aby to reflektovalo, podobně jako u chřipky, vývoj toho viru a ty jeho případné změny. To mohu jako ministr zdravotnictví garantovat.

Ondřej Jakob
Nyní poprosím paní hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou.

Pavla Svrčinová
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Z pohledu hygienika, epidemiologa, situace je opravdu klidná nejen v respiračních onemocněních, ale i u ostatních onemocnění. Samozřejmě dochází tady, v souladu s tím, jak je vývoj v Evropě, v okolních státech, k mírnému navýšení. Asi deset minut zpátky jsem dostala data ze Státního zdravotního ústavu o situaci za minulý týden, kdy došlo k nárustu takových těch respiračních onemocnění zhruba o osm procent. Jsou kraje, kde došlo k poklesu, kraje, kde došlo k nárůstu, ale to se dalo očekávat, s tím, že nastupuje podzim a vrátili jsme se z dovolených, z prázdnin a opět se skládají kolektivy. Jinak k našim doporučením pro to podzimní období je opravdu dodržování hygieny, tak jak jsme učili obyvatele během celého covidu. Takže pokud jsem nachlazený, mám nějaký infekt, tak každopádně nechodím do práce, nechodím do školy, ve styku i s rodinnými příslušníky používáme něco na zakrytí úst, pokud se potřebuje kýchnout nebo člověk zakašle. Učili jsme se, že by to neměla být dlaň ruky, ale že by se měl používat loket, protože přece jen tu dlaň si podáváme, když se zdravíme se známými a podobně. I v rodině dodržovat určitá opatření. Jinak samozřejmě zůstávají v platnosti doporučení, která jsme vydávali pro zařízení zdravotnická a sociální. Co se týká regulace návštěv, tak tam to necháváme na rozhodnutí ředitele daného zařízení. My opravdu nedoporučujeme úplně uzavírat ani sociální ani zdravotnická zařízení. Spíše udělat režimová opatření, tedy kontrolu a poučení návštěvníků, když vstupují do těch zařízení. Pokud vstupují, a přece jen je to doporučení toho zařízení, že by měli použít roušky nebo respirátory, tak samozřejmě ti návštěvníci by je měli použít. Kolegové v léčebně preventivní části jsou vybaveni testy, takže v současné chvíli testují. Kapacita testovacích míst je dostatečná, takže dneska kdokoliv potřebuje si nechat udělat test, tak samozřejmě může. Jinak co se týká očkování, to je podle nás jediná opravdu preventivní cesta, která nás ochrání před tím, aby opět se něco v České republice nestalo. Spolupracujeme s Hospodářskou komorou, s podnikatelskými svazy, s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, na osvětových akcích, pomáháme jim rozvíjet jejich plány, takže ta aktivita je poměrně široká. Doporučujeme spojit očkování proti chřipce s očkováním proti covidu, a to očkování, pokud si já dobře pamatuji poučení pana profesora, tak může opravdu proběhnout během jednoho jediného dne, takže lidi nebude zatěžovat tím, že by museli na dvakrát na to očkování. Očkovací látky i na chřipku i na covid jsou objednány, jsou doručeny do České republiky v té nejnovější variantě, tak jak říkal pan ministr a máme jich dostatečné množství. Ale opravdu máme zkušenost, Česká republika patří k tomu konci Evropy, která se příliš neočkuje a budeme se snažit, aby alespoň jsme ochránili ty rizikové skupiny obyvatel a ty se ve své podstatě shodují i u chřipky, u covidu, takže tam opravdu osoby nad těch 65 a 60 let by neměly váhat a v tom podzimním období se nechat naočkovat. To je naše doporučení na podzim, jinak veškeré strategie k očkování a k těm sociálním a zdravotnickým zařízením, doporučení visí na webových stránkách ministerstva, tam se můžete dozvědět další podrobnosti.

Ondřej Jakob
Děkuji, nyní poprosím Josefa Pavlovice o pár slov.

Josef Pavlovic, náměstek ministra
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás rád informoval, že Centrální řídící tým pravidelně zasedá. Povedlo se nám úspěšně převzít všechny monitorovací systémy, které byly vyvinuty během covidu, ať už je to Národní dispečink lůžkové péče nebo Centrální rezervační systém nebo aplikace, kterou známe pod názvem Tečka. U všech těchto aplikací se nám povedlo je včlenit do struktur Ministerstva zdravotnictví a nyní dochází k jejich postupné aplikaci. Na základě těch dat se monitoruje potom ten aktuální stav populace, což by například dříve nebylo možné, zvláště u té akutní lůžkové péče. Díky tomu má Centrální řídící tým ty nejaktuálnější data pro svá rozhodování a samozřejmě i Národní institut pro zvládání pandemie, který má tato data také k dispozici. To je asi za mě v tuto chvíli všechno.