Předsednictví České Republiky Výboru ministrů Rady Evropy

Vytvořeno: 8. 9. 2017 Poslední aktualizace: 8. 9. 2017

19. května 2017 se České republika na půl roku ujala předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy. V této pozici zůstane až do 15. listopadu, kdy bude vystřídána Dánskem. Resort zdravotnictví v rámci předsednictví zaštiťuje dvě konference. První konference s názvem „The place of the Certification Procedure in the global regulatory environment“ proběhne ve dnech 19. – 20. září v Praze. Ve dnech 24. – 25. října poté proběhne ve Štrasburku konference k připomenutí 20. výročí podpisu Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, tzv. Oviedské konvence. Více informací ke konferenci zde.

K Oviedské konvenci se váže také druhá primární aktivita resortu zdravotnictví během předsednictví. Konvenci Česká republika ratifikovala roku 2001, dosud však nepřistoupila ke dvěma ze tří dodatkových protokolů – Dodatkovému protokolu o biomedicínském výzkumu a Dodatkovému protokolu o genetickém testování pro zdravotní účely. Ministerstvo zdravotnictví by během českého předsednictví rádo podniklo kroky nutné k zahájení přístupového procesu.