Předpokládaný plán studia v oboru Všeobecné praktické lékařství dle platného vzdělávacího programu

Vytvořeno: 9. 9. 2009 Poslední aktualizace: 9. 9. 2009

Předpokládaný plán studia v oboru Všeobecné praktické lékařství dle platného vzdělávacího programu


Dle vyhlášky 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a famaceutů a o oborech certifikovaných kurzů došlo ke změně vzdělávacích programů.  Dnem 30.6.2009 byla ukončena platnost vzdělávacího programu všeobecné praktické lékařství s minimální délkou přípravy 4 roky a s účinností od 1.7. 2009 byl schválen nový vzdělávací program v tomto oboru, který má stanovenou délku přípravy na 3 roky.


V Metodice pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2009, která byla zveřejněna na webových stránkách k 31.12.2008, je pouze šablona na předpokládaný vzdělávací plán na 4 roky.


Vzhledem k tomu, že většina praktických lékařů přechází na  nový vzdělávací program, upravili jsme šablonu předběžného vzdělávací plánu rezidenta podle platného vzdělávací programu pro všeobecné praktické lékařství s minimální délkou studia na 3 roky, viz příloha.

Přílohy