Předem definované projekty realizované v rámci programu „Zdraví“ Fondů EHP 2014-2021

Vytvořeno: 5. 2. 2021 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

V současnosti již probíhá realizace tří tzv. „předem definovaných projektů“ v rámci programu „Zdraví“ nového programového období Fondů EHP. O co jde? V rámci programu „Zdraví“ jsou nebo budou realizovány tři typy projektů – projekty soutěžené ve dvou typech otevřených výzev (výzvy pro individuální projekty a výzvy tzv. „Malého grantového schématu“ pro neziskové organizace), a projekty předem definované, které nejsou předmětem otevřené soutěže. O realizaci předem definovaných projektů bylo rozhodnuto již při vyjednávání celého programu s donorskými zeměmi a jejich realizace je zahrnuta v Dohodě o programu, hlavním dokumentu programu „Zdraví“. Dva ze tří těchto projektů realizuje přímo Ministerstvo zdravotnictví, jeden pak Státní zdravotní ústav.

Projektem, který započal realizaci jako první, je projekt Státního zdravotního ústavu s názvem „Prevence antibiotické rezistence“. Účelem projektu je, jak může být zřejmé již z jeho názvu, prevence nesprávného nebo zbytečného užívání antibiotik v české populaci. Je reakcí na vzestup antibiotické rezistence, tedy zvyšující se odolností bakterií vůči antibiotikům, která je způsobena zejména nadměrným a nevhodným užíváním antibiotik, nedostatečnými preventivními opatřeními a nedostatečnou kontrolou infekcí. To má za následek šíření rezistentních mikrobů jak ve zdravotnických zařízeních, tak i v běžné populaci. Projekt je realizován v partnerství s Norským zdravotním ústavem. Mezi jeho aktivity patří například celospolečenská informační kampaň o správném používání antibiotik, nebo vypracování odborných doporučení a školení pro lékaře o tom, jak antibiotika správně předepisovat.

Druhým realizovaným projektem je „Pacientský hub“, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví. Projekt je zaměřen na podporu pacientských organizací, a to cestou poskytování komplexního vzdělávacího programu formou seminářů, workshopů a setkávání s odborníky. Rovněž umožňuje pacientským organizacím využívání sdíleného pracovního a komunitního prostoru umístěného v pražských Vršovicích. Součástí projektu je kromě fyzických prostor také interaktivní webový portál. K využívání prostor a účasti na aktivitách se mohou registrovat členové pacientských organizací, nicméně prostor bude skrze volnočasové, komunitní a osvětové aktivity rovněž otevřen i široké veřejnosti.

Třetím projektem v pořadí a druhým, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví, je „Program pro pozitivní rodičovství v České republice“. Cílem projektu je zlepšení péče o duševní zdraví dětí ve věku 6–12 let zavedením unikátního zahraničního programu pro pozitivní rodičovství s názvem „Triple P“. Jedná se o preventivní program, jehož úkolem je změnit výchovný přístup rodičů tak, aby se předešlo vzniku problémového chování a emočních problémů u dětí. Program Triple P je již více než 35 let předmětem mezinárodního výzkumu ze strany mezinárodních institucí a praktické evaluace. Výzkumníky z více než 30 zemí bylo vytvořeno již přes 900 studií a analýz. Jedná se o nejvíce podložený a evaluovaný program zaměřený na zlepšení rodičovských dovedností. Pilotní program se uskuteční ve vybraných centrech v rámci ČR. Budou zaškoleni vybraní odborníci, kteří budou následně s rodiči pracovat ve formě skupinových sezení.