Předběžné oznámení vyhlášení výzvy do Malého grantového schématu č. 3

Vytvořeno: 9. 11. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Zprostředkovatel Malých grantových schémat MGS) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (Zprostředkovatel programu Zdraví) a Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu Zdraví z donorského státu) mají to potěšení oznámit záměr vyhlásit v měsíci březnu roku 2021 Výzvu pro předkládání žádostí o grant do MGS č. 3 v rámci Programu Zdraví podpořeného prostřednictvím EHP fondů 2014–2021.

Výzva pro předkládání žádostí o grant do MGS budou zaměřeny na následující tematické oblasti:

Oblast podpory I. – Profesionalizace a podpora činnosti pacientských organizací

Oblast podpory II – Vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment pacientských organizací nebo jeho vybrané části

Podrobnější informace o zaměření výzvy včetně předpokládaných výsledků daných oblastí podpory jsou uvedeny v příloze.

Přílohy