Právě dnes si připomínáme Světový den Alzheimerovy choroby

Vytvořeno: 21. 9. 2021 Poslední aktualizace: 21. 9. 2021

Když německý psychiatr Alois Alzheimer v roce 1907 popsal symptomy tohoto onemocnění, byla Alzheimerova choroba považována za velmi vzácné onemocnění. Oproti tomu aktuální odhady ukazují na cca 9 milionů osob žijících s demencí v Evropě a okolo 140 tisíc v ČR.

Příčiny Alzheimerovy choroby (onemocnění mozku, při kterém dochází k úbytku mozkových buněk a k vyhasínání jejich funkcí, což je spojeno se zapomínáním, se zhoršením schopnosti pochopit různé pojmy nebo plánovat) nejsou doposud zcela objasněny. O to více je potřeba zaměřit pozornost na prevenci této nemoci a na její včasnou diagnostiku. Zvláštní podporu si zaslouží členové rodin osob žijících s demencí a další neformální pečující.

V dubnu 2021 vláda ČR schválila Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění 2020-2030 (NAPAN 2020-2030), který ke schválení připravilo společně Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem NAPAN 2020-2030 je zlepšit prevenci a péči v oblasti demencí a zvýšit povědomí o demencích ve společnosti.  

NAPAN 2020-2030 úzce souvisí s Národním akčním plánem pro duševní zdraví a je koncipován jako podrobně popsaný plán k dosažení vytyčených cílů pomocí efektivní spolupráce klíčových organizací a institucí. Obsahuje 49 opatření, která lze rozdělit do pěti hlavních oblastí – jsou to doporučené postupy a síť služeb, které řeší nedostatky v oblasti včasné diagnózy, koordinace a pokrytí službami. Další oblasti, kterým se NAPAN 2020-2030 věnuje, jsou vzdělávání, epidemiologie a výzkum, povědomí o demenci a prevence vzniku kognitivních poruch a ochrana práv osob žijících s demencí.

Aktuálně v souladu s NAPAN 2020-2030 pracují odborníci např. na přípravě doporučení pro prevenci demence v ČR, na adaptaci nástrojů pro edukaci neformálních pečujících, které budou dostupné online, na rozšiřování sítě služeb nebo na zvyšování informovanosti o Alzheimerově nemoci ve společnosti.