Pracovní skupina pro řešení problematiky související se vzděláním a poskytováním ošetřovatelské péče v oboru anesteziologie

Vytvořeno: 7. 9. 2018 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 4. 9. 2018 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro řešení problematiky související se vzděláním a poskytováním ošetřovatelské péče v oboru anesteziologie. Hlavní témata, kterými se pracovní skupina zabývala, byla:

  • možné zdroje financování observační studie, která by měla za cíl zmapovat činnosti anesteziologických sester,
  • úprava specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče,
  • navýšení kompetencí sester v anesteziologii.