Pracovní skupina pro nelékařská povolání 2019

Vytvořeno: 20. 2. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 20. 2. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro nelékařská povolání (dále jen „PS“). Jednání se jako host zúčastnil i MUDr. Jiří Ventruba, CSc., předseda podvýboru pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlavními tématy, kterými se pracovní skupina zabývala, byly návrhy na posílení role všeobecné sestry v systému zdravotní péče. 

PS se shodla na podpoře posílení role všeobecné sestry především v domácí zdravotní péči, zařízeních následné či dlouhodobé lůžkové péče, v pobytových zařízeních sociálních služeb.