Pracovní skupina pro nelékařská povolání 2018

Vytvořeno: 7. 9. 2018 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 6. 9. 2018 za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA se uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro nelékařská povolání. Hlavní témata, kterými se pracovní skupina zabývala, byla:

  • kvalifikační příprava na výkon povolání farmaceutický asistent,
  • kompetence všeobecných sester.

 

Pracovní skupina se shodla, že v současné personální situaci v oblasti nelékařských pracovníků se nebude zabývat návrhy na navýšení kompetencí sester.

Členové pracovní skupiny obdrží na vědomí a uplatnění případných připomínek:

  • připravovanou novou koncepci ošetřovatelství,
  • návrhy připravovaných národních ošetřovatelských standardů,
  • kvalifikační standardy přípravy na výkon zdravotnického povolání v nelékařských oborech.