Pracovní setkání příjemců účelové podpory s představiteli Ministerstva zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Vytvořeno: 29. 1. 2020 Poslední aktualizace: 29. 1. 2020

P O Z V Á N K A

na pracovní setkání zástupců příjemců účelové podpory na řešení výzkumných projektů s představiteli Ministerstva zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, které se bude konat dne 18. března 2020 od 10.00 hodin, v sídle Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 85, 100 00 Praha 10, v kinosále v přízemí.

Program setkání

  • Praktické informace k veřejným soutěžím a čerpání účelové podpory
  • Poznatky z kontrolní činnosti AZV
  • Informace o novém podprogramu pro mladé výzkumníky
  • Různé dle podnětů příjemců

Setkání je přednostně určeno pro pracovníky grantových oddělení příjemců účelové podpory na řešení výzkumných projektů v resortu Ministerstva zdravotnictví a rovněž pro mladé výzkumníky. Uvítáme návrhy témat, která byste chtěli na setkání probrat. V případě zájmu zasílejte návrhy témat a potvrďte prosím závazně svou účast na e-mail: veda@mzcr.cz, a to do 28. 2. 2020 (z kapacitních důvodů je možné nahlásit max. 2 osoby za instituci).

 

Přílohy