Pracovní návštěva v NCO NZO v Brně

Vytvořeno: 26. 9. 2018 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

V úterý 25. 9. 2018 hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, navštívila Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen „Centrum“). Hlavními tématy, která byla při návštěvě řešena, byly otázky tvorby a revize nových vzdělávacích programů specializačního vzdělávání, plány celoživotního vzdělávání a kompetenční modely, jejichž přípravou bylo Centrum pověřeno. Taktéž zazněly otázky na průběh a výsledky aprobačních zkoušek, které v uvedeném termínu probíhaly. Součástí návštěvy byla i prohlídka nových prostor, kam bylo přestěhováno oddělení uznávání kvalifikací nelékařských povolání.