PRÁCE V ISVP A UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH POŽADAVKŮ V RÁMCI NOVÉ SOUTĚŽE VES 2022/J

Vytvořeno: 21. 5. 2021 Poslední aktualizace: 21. 5. 2021

Prosím prostudujte si

Obecné doporučení při práci v ISVP a změny ve vyplňování návrhu projektu v ISVP.

 

Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (investiční náklady projektu):

Pořízení majetku prosím realizujte dle prováděcí vyhlášky k účetnictví dané instituce a příp. dle limitu stanoveném ve vnitřní směrnici (ke změně popsané v ZD došlo u vyhlášky č. 500/2002 Sb., beze změny např. č. 410/2009 Sb. a č. 504/2002 Sb. tyto účetní jednotky postupují i nadále v souladu s nastavenou hranicí uvedenou v daných prováděcích vyhláškách příp. v interních směrnicích).

 

Bibliografie:

Požadavky na uvedení citací, prosím uvádějte bez autocitací.

IF uvádějte platný (aktuální) posledně známý.

Kvartil uvádějte jeden dle IF či AIS (stejně jako se řídí Metodika 2017+).

Decil uvádějte dle AIS, pouze první jako v Metodice 2017+.

Pokud byste uváděli např. Journal ranking, uveďte ho prioritně dle WoS, pokud nelze, tak podle SJR s uvedením poznámky, že se jedná o SJR.

Obecně prosím postupujte obdobně (ze stejných dat) jako při hodnocení výzkumných organizací, resp. v rámci hodnocení dle Metodiky 17+ http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796).

V části „Bibliografie“ se uvádí „Úplné bibliografické údaje o max. 8 nejvýznamnějších výsledcích vědecké a výzkumné činnosti“ dále „Celkové počty výsledků za posledních 5 let“ vč. seznamu, obsahujícího úplné bibliografické údaje publikačních výstupů za posledních 5 let.

 

Prohlášení uchazeče ve vztahu k SÚKL:

Pokud to povaha projektu vyžaduje, je nutné zadat do ISVP ke každému takovému návrhu projektu vyplněný, vč. odpovědí na uvedené otázky a taktéž na otázky v tabulce, a podepsaný dokument dle vzoru „Prohlášení uchazeče ve vztahu k SÚKL“. Na dokument je možné taktéž vepsat označení daného návrhu projektu (např. reg. číslo).

Přílohy