Pozvánka na školení v informačním systému výzkumných projektů (ISVP) Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)

Vytvořeno: 23. 5. 2017 Poslední aktualizace: 23. 5. 2017

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky pořádá školení v systému ISVP AZV ČR, které je určené především pro pracovníky grantových oddělení a navrhovatele projektů, které jsou podávány do veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlašovaných Ministerstvem zdravotnictví. Pozvánku najdete v příloze a také zde.

Školení se uskuteční 

 ve středu 31. května 2017 v kongresovém sále Ústřední vojenské nemocnice, pavilon CH2 – suterén, Praha 6, U Vojenské nemocnice 1200

1.      TERMÍN: od 10.00 hod. do 12.30 hod.

2.      TERMÍN: od 13.30 hod. do 16.00 hod.

Program školení:

1)      Úvod

2)      Registrace a přihlášení do platformy JTP – JSÚ: prezentace Mgr. Barbora Knoppová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

3)      Podání návrhu projektu do ISVP: prezentace Ing. Iva Vrbíková, AZV ČR

4)      Diskuze

Závazné potvrzení Vaší účasti (uveďte, prosím, název organizace, jména osob a vybraný termín školení) zašlete do 26. 5. 2017 do 15.00 hod. na adresu: sekretariat@azvcr.cz.

V případě naplnění kapacity jednoho ze shora uvedených termínů, bude upozornění zveřejněno na webových stránkách AZV ČR (MZ ČR).

Přílohy