Pozvánka na kontaktní seminář

Vytvořeno: 4. 12. 2018 Poslední aktualizace: 4. 12. 2018

 

Kontaktní seminář pro potenciální příjemce grantů a partnery projektů z donorských států v rámci programu Zdraví se uskuteční dne 16. ledna 2019 od 9,00 do 16,00 v Kaiserštejnském paláci, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1. Seminář společně pořádají Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR a ve spolupráci Norským institutem veřejného zdraví.

Na semináři budou prezentovány informace o cíli, zaměření a možnostech bilaterální projektové spolupráce v rámci programu Zdraví. Hlavním cílem semináře je podpořit navázání či prohloubení spolupráce mezi potenciálními příjemci grantů a relevantními partnery ze zemí poskytujících podporu.

Seminář je bezplatný a bude probíhat pouze v anglickém jazyce. Více informací o semináři, jeho agendě a zaměření programu Zdraví naleznete v přiložených dokumentech (viz přílohy č. 1 a č. 2).

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, vyplněný registrační formulář (viz příloha č. 3), a to nejpozději do 4. ledna 2019 e-mailem na adresu: Matous.Duraj@mzcr.cz.

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity zasedací místnosti a zpětně potvrzeny e-mailem. Z důvodu omezené kapacity je možná účast pouze jednoho zástupce za organizaci. Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout přihlášky v případě naplnění kapacity sálu, případně seminář zrušit či přesunout.

Přílohy