Pozvánka na 24. konferenci Tabák a zdraví – 21. listopadu 2023

Vytvořeno: 30. 10. 2023 Poslední aktualizace: 30. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ONP, zve zájemce na:

24. konferenci Tabák a zdraví

která se uskuteční v úterý 21. listopadu 2023 od 10.00 do 13.30

ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, 120 00 Praha 2

Pořadatel: Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP

ve spolupráci se

Společností pro léčbu závislosti na tabáku, Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Garant akce: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

V případě zájmu o účast vyplňte přihlášku v příloze a odešlete poštou na adresu: Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky, Poliklinika Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2 nebo mailem na VLADISLAVA.FELBROVA@VFN.CZ

Přílohy