Požadavky na výrobu kosmetických přípravků a jejich uvedení na trh Evropské unie

Vytvořeno: 26. 3. 2021 Poslední aktualizace: 26. 3. 2021

Kosmetické přípravky vyráběné a uváděné na trh v Evropské unii musejí splňovat příslušné legislativní požadavky.

Přílohy