Posun data zahájení příjmu žádostí o podporu v 99. a 100. výzvě IROP, REACT-EU – zdravotnictví

Vytvořeno: 1. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 7. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj po vzájemném jednání a dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Asociací krajů ČR oznámilo revizi textu výzvy č. 99 a 100.

V případě výzvy č. 99 Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty dochází k posunu zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 29. 7. 2021, 10.00 hodin. 

V rámci revize výzvy č. 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb dochází k posunu zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 29. 7. 2021, 14.00 hodin. 

Důvodem obou revizí je dohoda nad případnou úpravou parametrů výzvy.

Přílohy