Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání (hlavních sester) ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2020 je zrušena

Vytvořeno: 3. 4. 2020 Poslední aktualizace: 1. 9. 2020

Plánovaná porada náměstkyň ošetřovatelské péče / hlavních sester, která se měla uskutečnit ve dnech 29. – 30. 4. 2020, se s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a tím spojených mimořádných opatření ruší. Učiněné rezervace a přihlášky v NCO NZO v Brně budou automaticky stornovány a není třeba cokoliv vyřizovat. Porada, pokud to epidemiologická situace dovolí, bude uspořádána v podzimních měsích.

Děkujeme za Vaši práci v těchto náročných dnech. Patří Vám obrovský dík a uznání. Děkujeme, co pro nás děláte.