Pokyny pro opravu rozporů a nesrovnalostí v Hodnocení 2016 – IS VaVaI (RIV)

Vytvořeno: 5. 5. 2017 Poslední aktualizace: 5. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví s odvoláním na pokyny Úřadu vlády ČR ze dne 4. května 2017 vyzývá jednotlivé předkladatele ke kontrole, opravě a předání úplných opravených záznamů RIV.

Úřad vlády ČR zveřejnil vyčleněné výsledky, které vykazují rozpory a nesrovnalosti, pro něž nelze jednoznačně provést jejich hodnocení. Tyto výsledky jsou obsaženy v Tabulce č. 2 a 2a a jsou určeny k opravě údajů příslušným předkladatelem prostřednictvím poskytovatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví.

Výše zmíněné tabulky a popis rozporů naleznete ke stažení zde.
 

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje termín pro předání dat od předkladatelů do:

29. května 2017

Ministerstvo zdravotnictví bude na základě předchozích dohod při zpracování podkladů i nadále úzce spolupracovat s Národní lékařskou knihovnou. Kontaktní osobou je Ing. M. Hřebejk (tel. 296 335 947, email: hrebejk@nlk.cz).

Podklady zašlete jako přílohu e-mailu (raději v komprimovaném formátu ZIP) na adresu hrebejk@nlk.cz.

 

Aktualizace 12. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje upozornit předkladatele na aktuální sdělení Úřadu vlády ČR ze dne 11. 5. 2017, ve kterém byly upřesněny některé pokyny k řešení rozporů a nesrovnalostí v datech vstupujících do Hodnocení 2016. Více informací naleznete zde.