Pokyny pro kontrolu Hodnocení 2015

Vytvořeno: 15. 2. 2017 Poslední aktualizace: 15. 2. 2017

S odvoláním na pokyny Úřadu vlády ČR ze dne 14. února 2017 k zaslání připomínek ke zveřejněnému výpočtu Hodnocení 2015, které jsou dostupné zde žádá Ministerstvo zdravotnictví o provedení kontroly záložek v souborech Hodnocení 2015 za jednotlivé organizace (tabulky xls ke stažení jsou dostupné proklikem z uvedeného odkazu nebo zde), zaznamenání případných připomínek přímo do xls tabulek jednotlivé organizace k danému výsledku a zaslání xls tabulky do pondělí 20. února 2017 do 12 hodin na e-mail veda@mzcr.cz.

 

Je doporučeno věnovat pozornost zejména záložce č. 4 v tabulce xls dané organizace, kde jsou uvedeny výsledky navržené na vyřazení.

 

Pokud do dané doby žádné připomínky neobdržíme, budeme mít za to, že žádné nejsou uplatňovány.

 

Doplňujeme, že připomínky k Hodnocení 2015 musí být na Úřad vlády ČR zaslány prostřednictvím poskytovatele podpory, kterým je v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví. Připomínky budou následně postoupeny určenému pracovníkovi na Úřad vlády ČR.