Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2015 o řešení projektů IGA MZ

Vytvořeno: 2. 12. 2015 Poslední aktualizace: 2. 12. 2015

U projektů, které končí své řešení k 31. 12. 2015, předkládá řešitel „Závěrečnou zprávu o řešení projektu“, kde doloží všechny skutečnosti, které jsou požadovány v Zadávací dokumentaci a v Pokynech, které jsou přiloženy u tohoto článku.

Podklady pro vypracování Závěrečné zprávy Vám poštou zašlou pracovnice společnosti GraSeS, s.r.o., které Vám zároveň při nejasnostech poskytnou informace na tel. č.: +420 224 942 185 nebo e-mailu: info@grases.cz.

 

Termín odevzdání „Závěrečné zprávy“ do sídla splečnosti GraSeS, s.r.o.:

do 1. února 2016

Přílohy