Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2017 – omluva

Vytvořeno: 13. 12. 2017 Poslední aktualizace: 13. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje informovat příjemce účelové podpory, že Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2017 budou zveřejněny nejpozději 22. 12. 2017. Ve stejném termínu bude zpřístupněna i aplikace ISVP pro vyplňování Dílčích zpráv. Zpoždění je způsobeno neočekávanými technickými problémy, které nastaly při migraci dat o běžících projektech a při nastavování formulářů pro dílčí zprávy. Na odstranění závad trvale pracujeme. Termín pro odevzdání Dílčích zpráv zůstává zatím zachován dle uzavřených smluv, tedy cca do 15. ledna 2018 z důvodu již naplánovaných zasedání odborných hodnotících panelů.

Jménem Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV) si rovněž dovolujeme požádat příjemce o spolupráci při založení a aktivaci účtů řešitelů / spoluřešitelů v aplikaci ISVP, pokud jste tak již neučinili. AZV zasílala do datových schránek příjemců podpory na běžící projekty dopis se žádostí o spolupráci (viz příloha – Dopis AZV_příjemci_migrace_II_výzva).

Tímto se všem příjemcům a řešitelům omlouváme za způsobené problémy a prosíme po zpřístupnění aplikace ISVP o shovívavost a součinnost.

 

Přílohy