Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vytvořeno: 25. 3. 2021 Poslední aktualizace: 25. 3. 2021

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydaný ze strany Ministerstva financí závazně upravuje základní pravidla a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro projekty spolufinancované z EHP fondů 2014-2021. V příloze lze nalézt aktuální verzi Pokynu.

Přílohy