Podmínky realizace projektů z programu Zdraví v rámci Fondů EHP 2014 – 2021 pro přímo řízené organizace a organizační složky státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví

Vytvořeno: 24. 2. 2021 Poslední aktualizace: 26. 2. 2021

Při realizaci projektů z Fondů EHP 2014–2021 jsou přímo řízené organizace a organizační složky státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví povinny řídit se Podmínkami jim určenými, které lze nalézt v příloze tohoto článku. Součástí dokumentu jsou povinnosti, vztahující se k financování, kontrolám projektů či kontrolám veřejných zakázek.

Přílohy

Podmínky realizace projektů z Programu Zdraví pro PO a OSS