Podmínky pro přípravu, použití a výdej léčivého přípravku Autologní sérové oční kapky

Vytvořeno: 25. 10. 2019 Poslední aktualizace: 25. 10. 2019

S odkazem na § 49 odst. 6 až 9 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví stanovuje podmínky pro přípravu, použití a výdej léčivého přípravku Autologní sérové oční kapky v rámci zvláštního léčebného programu.

 

Přílohy