Podmínky předávání údajů o vybraných výsledcích výzkumných organizací v roce 2017

Vytvořeno: 7. 8. 2017 Poslední aktualizace: 7. 8. 2017

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků do 30. 9. 2017.

 

Sběr dat o vybraných výsledcích výzkumných organizací probírá pomocí aplikace pro sběr vybraných výsledků, která je předkladatelům zpřístupněna na adrese https://skv.rvvi.cz/

Do aplikace se zaregistrují osoby, které byly za jednotlivé výzkumné organizace (příjemce institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace udělované Ministerstvem zdravotnictví) stanoveny jako garanti sběru údajů o kvalitních výsledcích výzkumu za předkladatele a které byly nahlášeny Ministerstvu zdravotnictví jako poskytovateli podpory. Garantům byly zaslány přístupové údaje přímo pracovníky Úřadu vlády ČR.

 

Ministerstvo zdravotnictví s odvoláním na informace zveřejněné Úřadem vlády ČR informuje, že aplikace bude v provozu do 30. 9. 2017. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví má povinnost v aplikaci provést kontrolu vložených záznamů, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví termín pro předání údajů o vybraných výsledcích výzkumných organizací do 20. 9. 2017.

 

Ministerstvo zdravotnictví bude při předávání údajů o výsledcích i nadále úzce spolupracovat s Národní lékařskou knihovnou (kontaktní osobou je Ing. M. Hřebejk, tel. 296 335 947, email: hrebejk@nlk.cz).

Přílohy