Poděkování zdravotníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří pomáhají se zvládnutím koronavirové krize a výzva dalším, aby se do pomoci zapojili

Vytvořeno: 1. 12. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

ráda bych touto cestou vyjádřila všem zdravotníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří v této krizové době pomáhají v nemocnicích v boji proti viru SARS-CoV-2 se zajištěním péče o pozitivní pacienty, s očkováním či testováním anebo jakkoli jinak přispívají ke zvládnutí stávající nelehké situace, upřímné poděkování a uznání za Vaši práci, obětavost a nasazení.

Uvědomuji si, jak nesmírně náročné je vydržet extrémní pracovní tempo, kterému musíte každý den čelit a jak frustrující je ocitnout se opět v situaci, kdy je proti onemocnění COVID-19 nutno bojovat naplno a za psychicky i fyzicky velmi náročných pracovních podmínek. Jsem na Vás velmi hrdá také za to, že navzdory všem úskalím, se kterými se musíte v rámci výkonu svého povolání potýkat, ve své práci nepolevujete, a i přes nepříznivou náladu ve společnosti, odhodlaně pokračujete v boji s tímto onemocněním, a to mnohdy na úkor svého vlastního osobního a rodinného života, což je zejména teď v předvánočním čase velice těžké. Velmi si vážím Vaší nesobeckosti a obětavosti.

V průběhu celé pandemie se ještě výrazněji ukázalo, jak zásadní Vaše práce pro společnost je a vždy byla. Pomoc, kterou poskytujete pacientům v těžkých chvílích, je neocenitelná. Děkuji Vám za veškeré vynaložené úsilí a pevně věřím, že se v blízké době dočkáme citelného zlepšení celé pandemické situace a opět se ocitneme na cestě k světlým zítřkům.

Vzhledem k tomu, jak je pro zvládnutí této krize důležitá vysoká proočkovanost, dovolím si na tomto místě vyzvat všechny, kteří mohou, aby se zapojili do pomoci s očkováním, viz https://www.lekaripomahajicesku.cz/.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se jakkoli zasazují o to, abychom boj s tím to zákeřným virem vyhráli, máte můj obdiv.

V úctě k Vám i Vaší práci

Alice Strnadová

ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání

Hlavní sestra ČR