Poděkování všem porodním asistentkám

Každoročně si 5. května, u příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek, připomínáme význam a důležitost porodních asistentek v péči o zdraví těhotných žen, žen po porodu či v šestinedělí
a novorozenců.

Uplynulý rok byl však v mnohém jiný a v souvislosti
s celosvětovou pandemií SARS-CoV především náročný. Porodní asistentky se však aktivně zapojily do boje
s koronavirem. Děkujeme, vážíme si Vaší práce, Vašeho nasazení a obětavosti. Je obdivuhodné, jak tuto zdravotní kalamitu, na kterou jsme nikdo z nás nebyl vůbec, či pramálo připraven, a kterou jsme si v mysli neuměli představit či připustit, zvládáte.

U příležitosti Vašeho svátku, všem porodním asistentkám, které dělají svoji práci s láskou, respektem a celým srdcem, za vše děkujeme a přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti.

Za MZČR

Mgr. Alice Strnadová, MBA
ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání
Hlavní sestra ČR