Poděkování sestrám, nelékařským zdravotnickým pracovníkům a všem ostatním dobrovolníkům za jejich nasazení při boji proti koronaviru

Vytvořeno: 12. 5. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

 

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

 

dovolte mi touto cestou, u příležitosti mezinárodního dne sester, vyjádřit všem sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům, jež se podílí na poskytování ošetřovatelské péče, poděkování a uznání za Vaši práci a nasazení, píli a obětavost při zvládání boje s novým a mimořádně zákeřným virem SARS‑CoV‑2.

Sestry a další zdravotničtí pracovníci, kteří se spolupodílejí na ošetřovatelské péči, byli od nepaměti nepostradatelnou součástí celé společnosti, základním kamenem našeho zdravotnictví. Ačkoliv se dříve Vaše práce nedostávala každý den do televizních novin a byla neprávem ve stínu jiných, tato pandemie ukázala a je toho důkazem, že Vaše práce je neocenitelná a má velký celospolečenský význam. Vykonáváte tu nejzásadnější a každodenní práci s pacientem, do níž vynakládáte všechny své síly. Pomáháte lidem zvládat zdravotní potíže, bolest, jste jejich oporou jak ve zdraví, tak především v nemoci a v těžkých chvílích. Bez Vás by české zdravotnictví nebylo tím, čím je a kterým se dnes můžeme pyšnit.

Jsem na Vás hrdá. Každý den si uvědomuji, jak nesmírně náročná je Vaše práce. Díky Vaší obětavosti a pracovnímu nasazení se podařilo a daří zachránit nespočet lidských životů. Díky Vám, Vašemu nasazení, nasazení lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, s přispěním osobní pomoci žáků, studentů zdravotnických oborů, vojáků, dobrovolníků a nepřímé materiálně technické či finanční pomoci ze stran soukromého či občanského sektoru lépe čelíme a krok po krůčku snad i zvládáme pandemii. Jsem velice ráda, že se podařilo dosáhnout velké míry proočkování zdravotnických pracovníků v poměrně krátkém čase a již se neobjevují v mediích velice smutné příběhy o tom, že se zdravotnický pracovník nakazil onemocněním COVID-19 či zemřel při výkonu svého povolání. Nicméně i tyto smutné příběhy svědčí o tom, že to jsou zdravotničtí pracovníci, kteří s nasazením vlastního zdraví zachraňují životy těm nejvíce potřebným.

Tímto bych Vám všem chtěla poděkovat za Vaše úsilí, které vkládáte do výkonu svého povolání, za Vaše nasazení, obětavost a příkladný přístup v boji proti neviditelnému, ale o to zákeřnějšímu nepříteli jako je vir SARS‑CoV‑2.

Ujišťuji Vás, že se budu nadále zasazovat o podporu Vaší profese a udělám maximum pro zlepšování Vašich pracovních podmínek.

 

V úctě

 

Mgr. Alice Strnadová, MBA

ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání

Hlavní sestra ČR