Poděkování ministra zdravotnictví sestrám za jejich práci

Vytvořeno: 12. 5. 2019 Poslední aktualizace: 12. 5. 2019

Milé sestry,

je mi ctí, že při příležitosti Mezinárodního dne sester, který je právem tradičně oslavován nejenom v České republice, ale i za našimi hranicemi, Vám mohu za celé Ministerstvo zdravotnictví vyjádřit velké poděkování a uznání za práci, kterou děláte pro naši společnost.

Jste základním kamenem našeho zdravotnictví. Povolání sestry není jen vysoce odborná práce, ale také jste pravidelně vystaveny situacím náročným jak po fyzické, tak psychické stránce, a přesto si dokážete zachovat patřičnou míru empatie, pohotovosti, vstřícnosti a porozumění. Svou práci děláte s citem a láskou, které je v životě a především v nemoci, tolik potřeba. Pomáháte lidem zvládat bolest a jste jejich oporou v těžkých chvílích. A za to všechno máte můj velký obdiv.

Ačkoliv je Vaše práce neprávem často ve stínu jiných, pravda je taková, že vykonáváte tu nejdůležitější každodenní práci s pacientem a bez Vás by české zdravotnictví nebylo na takové úrovni, jakou se v současné době můžeme pyšnit.

Naší prioritou je, po vzoru zahraničí, posílit autonomii a samostatnost sester v systému zdravotní péče. Pracujeme proto na návrhu navýšení kompetencí sester tak, abychom Vaší profesi vrátili ztracenou celospolečenskou prestiž.

Každý den si uvědomuji, jak nesmírně náročná je Vaše práce a rád bych Vás ujistil, že se budu nadále zasazovat o podporu Vaší profesi a udělám maximum pro zlepšování Vašich pracovních podmínek.

Děkuji Vám za to, že jste a že pro naši společnost s laskavým srdcem, velkým neutuchajícím nasazením a obdivuhodnou věrností vykováváte svou práci.

 

Váš Adam Vojtěch
ministr zdravotnictví