Poděkování ministra zdravotnictví lékařům za jejich práci

Vytvořeno: 1. 10. 2019 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Vážené lékařky, vážení lékaři,

je mi potěšením, že při příležitosti Mezinárodního dne lékařů, který je tradičně oslavován 1. října nejen v České republice, ale i za našimi hranicemi, Vám mohu za celé Ministerstvo zdravotnictví vyjádřit velké poděkování a uznání za práci, kterou děláte pro naši společnost.

Být lékařem je jedno z povolání, které si svůj den bezesporu zaslouží. Vykonáváte obdivuhodnou a náročnou práci, neboť právě pod Vašima rukama, jde lidem často o to nejvzácnější, o jejich život. Dovolte mi Vám poděkovat za všechno co děláte! Za Vaše dlouhé pracovní směny, noci bez spánku, za Vaši empatii i za Vaši nikdy nekončící touhu dávat lidem naději.

Jsem velmi hrdý na to, že právě české zdravotnictví má lékaře, kteří přináší celému světu nové poznatky a posouvají hranice, které byly dosud nepřemožené. V letošním roce se povedlo právě Vám velké množství úspěchů, které bezesporu změnily mnohé životy.
Každý den si uvědomuji, jak nesmírně náročná je Vaše práce a rád bych Vás ujistil, že se budu nadále zasazovat o podporu Vaší profese a udělám maximum pro zlepšování Vašich pracovních podmínek.

Děkuji Vám ještě jednou za to, že pomáháte všem, kteří Vaši péči potřebují. Ne každý se může stát lékařem, protože ne každý má znalosti, dovednosti a trpělivost, aby mohl své služby nesobecky nabízet svým pacientům.

Vážené lékařky, vážení lékaři, Vy jste zdravotnictví.

S úctou

Adam Vojtěch

 

Štítky: Aktualita