Oznámení o závaznosti textů Evropského lékopisu

Vytvořeno: 14. 12. 2010 Poslední aktualizace: 14. 12. 2010

Lékopisná komise MZ oznamuje, že Výbor veřejného zdraví Rady Evropy v souladu s Úmluvou pro vypracování Evropského lékopisu1) zezávazňuje:


 rozhodnutím AP-CPH (09) 3 od 1. 1. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání,


European Pharmacopoeia, 7th Edition, 01/2011,rozhodnutím AP-CPH (10) 2 od 1. 4. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání, 1. Doplněk


European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.1, 04/2011,rozhodnutím AP-CPH (10) 3 od 1. 7. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání, 2. Doplněk


European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.2, 07/2011.


 a


rozhodnutím AP-CPH (10) 4 od 1. 1. 2012 Evropský lékopis, 7. vydání, 3. Doplněk


European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.3, 01/2012.


 


Obsahy uvedených evropských lékopisných publikací v anglickém originále jsou vystaveny pro informaci na internetové stránce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz/).


 


Současně Lékopisná komise MZ oznamuje, že Výbor veřejného zdraví Rady Evropy v souladu s Úmluvou pro vypracování Evropského lékopisu1) vypouští:


rozhodnutím AP-CPH (10) 1 od 1. 1. 2011 z Evropského lékopisu, 7. vydání článek:


Gallamine trethiodide (0181) (Gallamini triethiodidum; Gallamin‑triethojodid).


 


Knižní verzi publikace The European Pharmacopoeia 7th Edition + Supplements (7.1 až 7.2) lze v anglickém nebo francouzském originále objednat na adrese:


European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM),


European Pharmacopoeia, 7 allée Kastner, CS 30026


F-67081 STRASBOURG, France


Internet. http://www.edqm.eu


Na stejné adrese lze podle vlastního výběru objednat elektronickou verzi těchto lékopisných publikací.


V případě nutnosti lze do jednotlivých textů (anglický nebo francouzský originál) rozhodnutí, nahlédnout nebo je možné tyto texty po dohodě získat na adrese:


Technický sekretariát Lékopisné komise MZ,


Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10


telefon: 272 185 813, e-mail: lekopis@sukl.cz


 


1)Závaznost textů Evropského lékopisu vyhlašuje Výbor veřejného zdraví Rady Evropy na doporučení Evropské lékopisné komise. V České republice jsou tyto texty zezávazněny zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.