Oznámení o závaznosti textů Evropského lékopisu

Vytvořeno: 29. 12. 2011 Poslední aktualizace: 29. 12. 2011

OZNÁMENÍ O ZÁVAZNOSTI TEXTŮ EVROPSKÉHO LÉKOPISU
 
Lékopisná komise MZ oznamuje, že Výbor veřejného zdraví Rady Evropy v souladu s Úmluvou pro vypracování Evropského lékopisu1) zezávazňuje:
rozhodnutím AP-CPH (09) 3 od 1. 1. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání,
European Pharmacopoeia, 7th Edition (7.0), 01/2011,
rozhodnutím AP-CPH (10) 2 od 1. 4. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání, 1. Doplněk
European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.1, 04/2011,
rozhodnutím AP-CPH (10) 3 od 1. 7. 2011 Evropský lékopis, 7. vydání, 2. Doplněk
European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.2, 07/2011,
rozhodnutím AP-CPH (10) 4 od 1. 1. 2012 Evropský lékopis, 7. vydání, 3. Doplněk
European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.3, 01/2012,
rozhodnutím AP-CPH (11) 1 od 1. 4. 2012 Evropský lékopis, 7. vydání, 4. Doplněk
European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.4, 04/2012,
rozhodnutím AP-CPH (11) 2 od 1. 7. 2012 Evropský lékopis, 7. vydání, 5. Doplněk
European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.5, 07/2012
a
rozhodnutím AP-CPH (11) 3 od 1. 1. 2013 Evropský lékopis, 7. vydání, 6. Doplněk
European Pharmacopoeia, 7th Edition, Supplement 7.6, 01/2013.
Obsahy uvedených evropských lékopisných publikací v anglickém originále jsou vystaveny pro informaci na internetové stránce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz/).

Současně Lékopisná komise MZ oznamuje, že Výbor veřejného zdraví Rady Evropy v souladu s Úmluvou pro vypracování Evropského lékopisu1) vypouští:
rozhodnutím AP-CPH (10) 1 od 1. 1. 2011 z Evropského lékopisu, 7. vydání článek:
Gallamini triethiodidum; Gallamin triethojodid (0181),
rozhodnutím AP-CPH (11) 4 od 1. 4. 2012 z Evropského lékopisu, 7. vydání článek:
Benfluorexi hydrochloridum; Benfluorex hydrochlorid(1601),

rozhodnutím AP-CPH (11) 7 od 1. 7. 2012 z Evropského lékopisu, 7. vydání články:
Acidum iotalamicum; Kyselina jotalamová (0751),
Chlorothiazidum; Chlorothiazid (0385),
Dienestrolum, Dienestrol (0483),
Emetini dihydrochloridum heptahydricum; Emetin-dihydrochlorid heptahydrát (0800),
Etofylinum; Etofylin (0492),
Hexobarbitalum; Hexobarbital (0183),
Histamini diphosphas monohydricus; Histamin difosfát monohydrát (0144),
Methaqualonum; Methakvalon (0510),
Methylatropinii bromidum; Methylatropinium-bromid (0511),
Methylatropinii nitras; Methylatropinium-nitrát (0512),
Physostigmini sulfas; Fysostigmin sulfát (0684),
Succinylsulfathiazolum monohydricum; Sukcinylsulfathiazol monohydrát (0357),
Sulfisomidinum; Sulfisomidin (0639)
a
Tubocurarinii chloridum pentahydricum; Tubokurarinium-chlorid pentahydrát (0305).

Knižní verzi publikace The European Pharmacopoeia 7th Edition + Supplements lze v anglickém nebo francouzském originále v knižní či elektronické verzi objednat na adrese:
European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM),
European Pharmacopoeia, 7 allée Kastner, CS 30026
F-67081 STRASBOURG, France
(http://www.edqm.eu)
V případě nutnosti lze do jednotlivých textů  rozhodnutí (anglický nebo francouzský originál), nahlédnout nebo je možné tyto texty po dohodě získat na adrese:
Technický sekretariát Lékopisné komise MZ,
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10
telefon: 272 185 813, e-mail: lekopis@sukl.cz
 
1)Závaznost textů Evropského lékopisu vyhlašuje Výbor veřejného zdraví Rady Evropy na doporučení Evropské lékopisné komise. V České republice jsou tyto texty zezávazněny zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.