Oznámení o vydání Českého lékopisu 2023

Vytvořeno: 5. 10. 2023 Poslední aktualizace: 5. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě zmocnění v § 11 písm. c) a d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Českého lékopisu 2023, podle kterého se závazně postupuje od 1. prosince 2023. Český lékopis 2017 včetně doplňků dnem 30. listopadu 2023 pozbývá platnosti.

Český lékopis 2023 vydalo nakladatelství GRADA Publishing, a.s., se sídlem U Průhonu 22, Praha 7, které zajistí jeho distribuci v průběhu měsíce listopadu 2023.