Oznámení k nefunkčnímu Informačnímu systému VaVaI

Vytvořeno: 22. 6. 2016 Poslední aktualizace: 22. 6. 2016

V souvislosti s výpadkem Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) na straně Úřadu vlády ČR (blíže zde) si Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) dovoluje informovat uchazeče o účelovou podporu v rámci vyhlášené veřejné soutěže VES 2017, že MZ nedisponuje žádnou jinou databází, kde by bylo možné dohledat data potřebná pro vyplnění návrhů projektů (informace o navrhovaných, řešených a ukončených projektech, významné výsledky dosažené navrhovateli).

MZ uchazečům doporučuje využít svých interních evidencí. V případě doložení výsledků navrhovatelů lze doporučit dohledání informací ve světových databázích (např. přes PubMed, který je volně přístupným rozhraním k databázi MEDLINE) či v evidenci samotných navrhovatelů.

Za problémy způsobené nefunkčním IS VaVaI se všem uchazečům omlouváme, nicméně dovolujeme si uvést, že nastalou situaci nemohlo MZ nijak ovlivnit. Děkujeme za pochopení.