Označení odbornosti klinický psycholog zůstává nedotčeno

Vytvořeno: 19. 2. 2019 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., provedl legislativně – technickou formální úpravu spočívající ve vypuštění označení specialisty „Klinický psycholog“ ze zákona, jejímž účelem bylo sjednocení systematiky právní úpravy. Označení specialisty Klinický psycholog a Dětský klinický psycholog již bylo uvedeno v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb., (dále jen „nařízení vlády č. 31/2010 Sb.).

Zákon č. 96/2004 Sb. tak upravuje podmínky vzdělávání a označení nelékařských zdravotnických povolání s odbornou způsobilostí, včetně Psychologa ve zdravotnictví.

Na základě zákonného zmocnění jsou pak v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., uvedeny názvy oborů specializačního vzdělávání a označení odborností všech zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, včetně oborů a označení odbornosti specialisty Klinická psychologie – Klinický psycholog, Dětská klinická psychologie – Dětský klinický psycholog a Psychoterapie – Psychoterapeut.

Výše uvedená legislativně technická úprava nemá na označení odbornosti, práv, natož vážnost jednotlivých specialistů žádný vliv. Není také důvod ani pro provádění změny označení specialisty v dokumentech, vizitkách ani jmenovkách.

Osoba, která zdárně ukončila specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie atestační zkouškou, získala tímto specializovanou způsobilost v oboru Klinická psychologie a je oprávněna užívat označení Klinický psycholog.