Otevřená výzva na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

Vytvořeno: 26. 1. 2018 Poslední aktualizace: 26. 1. 2018

 

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila dne 25. ledna 2018 v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 otevřenou výzvu k předkládání projektových žádostí. Výzva vychází z pracovního plánu programu na rok 2018 a zahrnuje tři témata:

Na stránkách jednotlivých témat lze nalézt kompletní znění výzvy a Pokyny pro žadatele.

Na stránkách jednotlivých témat lze nalézt kompletní znění výzvy a Pokyny pro žadatele.

Žádosti je nutno podávat elektronicky, prostřednictvím EU Research & Innovation Participant Portal Evropské komise. Uzávěrka pro podávání žádostí je 26. dubna 2018.

Bližší informace k výzvě na projekty, společným akcím a veřejným zakázkám budou představeny na online semináři, který se uskuteční v úterý, 30. ledna 2018.