Otevřená výzva na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

Vytvořeno: 2. 1. 2019 Poslední aktualizace: 2. 1. 2019

 

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 otevřenou výzvu k předkládání projektových žádostí. Výzva vychází z pracovního plánu programu na rok 2018 a je zaměřena na uplatňování osvědčených postupů na podporu zdraví a prevence nepřenosných nemocí a snížení nerovností v oblasti zdraví.

S cílem podpořit proces přejímání osvědčených postupů založených na důkazech a zajistit, aby se do praxe zaváděly co nejaktuálnější poznatky a znalosti, byla Evropskou komisí zřízena Řídící skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (SGPP). Tato skupina vybírá z postupů odzkoušených v jednotlivých členských státech případy nejlepší praxe s ohledem na celoevropské priority a na základě dohodnutých kritérií.

Tímto způsobem byl vybrán i příklad dobré praxe z Dánska, tzv. „Whole Grain Partnership initiative“, který je zaměřen na zvyšování povědomí o významu celozrnných produktů jako součásti vyvážené stravy v rámci podpory zdraví a prevence nemocí.

Cílem aktuální výzvy na projekty je podpořit přenos této iniciativy do dalších zemí. Více informací o výzvě naleznete zde.

Pokyny pro žadatele jsou dostupné zde.

Žádosti je nutno podávat elektronicky, prostřednictvím European Commission’s Funding & tender opportunities Portal Evropské komise. Uzávěrka pro podávání žádostí je 13. března 2019.